Νευροψυχολογία

Το Νευροψυχολογικό Εργαστήριο της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το 2009. Από τις αρχές του 2013 στεγάζεται στον 5ο όροφο του κτηρίου «Οίκος Αδελφών».

 Εξετάζονται 200 ασθενείς ετησίως.

 

Γενικά

Η Κλινική Νευροψυχολογία, ως κλάδος της Ψυχολογίας, μελετά τις ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες (νοητικές και συναισθηματικές) με (α) Ψυχομετρικές Εξετάσεις και  (β) Λειτουργικη Μαγνητικη Τομογραφια (fMRI).

Τα συμπεράσματα από τον έλεγχο αυτόν αξιολογούνται από τη Νευρολογία και τη Νευροχειρουργική.

 

Κλινικές δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας παρέχει ολοκληρωμένη νευροψυχολογική αξιολόγηση που συμβάλλει στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με νευροχειρουργικές παθήσεις, όπως όγκοι εγκεφάλου, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικές αιμορραγίες, σπαστικότητα, δυστονία, υδροκέφαλος.

Ο κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι η προεγχειρητική-προθεραπευτική εκτίμηση και η μετεγχειρητική έκβαση των ασθενών αυτών.

Η νευροψυχολογική εξέταση επίσης συμβάλει στη αξιολόγηση των νοητικών και συναισθηματικών διαταραχών σε νευρολογικές παθήσεις (άνοιες, νόσος Parkinson, αγγειακά εγκεφαλικά), καθώς και στη διαφορική διάγνωση μεταξύ αυτών.

 

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Το εργαστήριό μας συνεργάζεται με το τμήμα Νευροακτινολογίας του Πανεπιστημίου Tubingen και τον Μαγνητικό Τομογράφο του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» σε ερευνητικό έργο με τίτλο “Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία εν ηρεμία και εγκεφαλικές ανώτερες λειτουργίες σε όγκους εγκεφάλου».

Επίσης, το εργαστήριό μας δραστηριοποιείται στους παρακάτω ερευνητικούς τομείς: νευρογνωστικές διαταραχές σε ασθενείς με εγκεφαλικές εξεργασίες, νευρογνωστική έκβαση χειρουργικής επέμβασης εγκεφαλικών εξεργασιών, βελτίωση σε νευροψυχολογικούς δείκτες μετά από τοποθέτηση βαλβίδος σε ασθενείς με υδροκέφαλο.  

  

Εκπαιδευτικες δραστηριοτητες

Το εργαστήριό μας συμμετέχει στη διδασκαλία μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με τίτλο «Κλινική Νευροψυχολογία» και αποτελεί δομή για την κλινική πρακτική των  φοιτητών του.   

 

Δημοσιεύσεις:

  1. Evangelia Liouta, Christos Koutsarnakis,  Faidon Liakos,  George Stranjalis. Effects of intracranial meningioma location, size, and surgery on neurocognitive functions: a 3-year prospective study. Journal of Neurosurgery 12/2015; DOI:10.3171/2015.6
  2. Christos Koutsarnakis, Faidon Liakos,  Evangelia Liouta, Konstantinos Themistoklis,  Damianos Sakas,  George Stranjalis. The cerebral isthmus: fiber tract anatomy, functional significance, and surgical considerations. Journal of Neurosurgery 09/2015; DOI:10.3171/2015.3.
  3. Evangelia Liouta, Theodosis Kalamatianos,  Faidon Liakos, George Stranjalis. Neuropsychological examination detects post-operative complications in idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH): report of two cases. Neurocase 02/2014; 21(2). DOI:10.1080/13554794.2014.890726
  4. Liouta Evangelia, Liakos Faidon, Koutsarnakis Christos, Katsaros Vasileios, Stranjalis George. A novel case of familial Normal Pressure Hydrocephalus (NPH). Psychiatry and Clinical Neurosciences 02/2014; 68(7). DOI:10.1111/pcn.12176
  5. Efthymios Angelakis, Evangelia Liouta, Nikos Andreadis, Stephanos Korfias,  Periklis Ktonas, George Stranjalis, Damianos E Sakas. Transcranial Direct Current Stimulation Effects in Disorders of Consciousness. Archives of physical medicine and rehabilitation 09/2013; 95(2).
  6. E Angelakis, E Liouta, N Andreadis, A Leonardos,  P Ktonas,  L C Stavrinou, P C Miranda, A Mekonnen, D E Sakas.  Transcranial alternating current stimulation reduces symptoms in intractable idiopathic cervical dystonia: A case study. Neuroscience Letters 11/2012; 533(1). DOI:10.1016/j.neulet.2012.11.007
  7. Efthymios Angelakis, Evangelia Liouta. Transcranial Electrical Stimulation: Methodology and Applications. Journal of Neurotherapy 10/2011; 15(4):337-357. DOI:10.1080/10874208.2011.623092
  8. Efthymios Angelakis, Nikos Andreadis,  Evangelia Liouta, Theofanis Flaskas, Dimitris Verganelakis,  Damianos Sakas. Consciousness in non-responsive patients: fMRI and EEG data. Neuroscience Letters 07/2011; 500. DOI:10.1016/j.neulet.2011.05.175
  9. Evangelia Liouta, Alastair D Smith, Christine Mohr. Schizotypy and pseudoneglect: A critical update on theories of hemispheric asymmetries. Cognitive Neuropsychiatry 04/2008; 13(2):112-34. DOI:10.1080/13546800801936698
  10. Efthymios Angelakis, Eleftheria Dede, Evangelia Liouta, Panayiotis Patrikelis, Theophanis Flaskas,  Stylianos Gatzonis, Damianos Sakas . Detecting higher cortical function in patients with pervasive vegetative or minimally conscious state with qEEG coherence. Annals of General Psychiatry 01/2008; 7(Suppl 1). DOI:10.1186/1744-859X-7-S1-S359