Στέφανος Κορφιάς - Δημοσιεύσεις

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Papatheodorou G, Gavra M, Korfias S, Sakas DE. Multiple hemorrhagic brain infarcts after viper envenomation. American Journal of Tropical Medicine & Hygiene. 2003 Feb; 68(2): 253-7.

 • Dimopoulou I, Korfias S, Dafni U, Anthi A, Psachoulia C, Jullien G, Sakas DE, Roussos C. Protein S-100b serum levels in trauma-induced brain death. Neurology. 2003 Mar 25; 60(6): 947-51.

 • Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE. CT-guided stereotactic aspiration of brain abscesses. Neurosurgical Review. 2003 Jul; 26(3): 206-9.

 • Kouyialis AT, Sakas D, Boviatsis EJ, Maratheftis N, Korfias S. Delayed diagnosis of steroid-induced colon diverticulum perforation. The New Zealand Medical Journal. 2003 Oct 10; 116(1183): U631.

 • Dimopoulou I, Tsagarakis S, Korfias S, Zervakis D, Douka E, Thalassinos N, Sakas DE, Roussos C.Relationship of thyroid function to post-traumatic S-100b serum levels in survivors of severe head injury: preliminary results. Intensive Care Medicine 2004 Feb; 30(2):298-301.

 • Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE. CT-guided stereotactic biopsies of brain stem lesions: personal experience and literature review. Neurological Sciences. 2003 Oct; 24(3): 97-102.

 • Stranjalis G, Korfias S, Papapetrou C, Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Psachoulia C, Sakas DE. Elevated serum S-100B protein as a predictor of failure to short-term return to work or activities after mild head injury. Journal of Neurotrauma 2004 Aug; 21(8): 1070-5.

 • Stranjalis G, Korfias S, Psachoulia C, Boviatsis E, Kouyialis A, Protopappa D, Sakas DE. Serum S-100B as an indicator of early postoperative deterioration after meningioma surgery. Clinical Chemistry 2005 Jan; 51(1):202-7.

 • Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Korfias S, Sakas DE. Functional outcome of intrathecal baclofen administration for severe spasticity. Clinical Neurology and Neurosurgery 2005 Jun; 107(4):289-95.

 • Stranjalis G, Papavlassopoulos F, Kouyialis AT, Korfias S, Bontozoglou N, Sakas DE. Occult traumatic dissection of vertebral artery with an excellent outcome. British Journal of Neurosurgery 2004 Aug; 18 (4):389-91.

 • Kouyialis A, Boviatsis E, Prezerakos G, Korfias S, Sakas DE. Complex neurobehavioral syndrome due to bilateral thalamic glioma. British Journal of Neurosurgery 2004 Oct; 15(5):534-7.

 • Kouyialis AT, Stranjalis G, Boviatsis EJ, Korfias S, Sakas DE. select ion of cranial site for shunting debilitated patients. Acta Neurochirurgica 2005 Jul; 47(7):763-5.

 • Boviatsis EJ, Korfias S, Kouyialis AT, Sakas DE. Epidural hematoma developing after evacuation of contralateral subdural hematoma. Irish Journal Medical Science 2004 Oct-Dec; 173(4):217-8.

 • Stranjalis G, Korfias S, Vemmos KN, Sakas DE. Spontaneous subarachnoid hemorrhage in the era of transition from craniotomy to embolization. A study of the overall outcome. British Journal of Neurosurgery 2005 Oct; 19(5):389-94.

 • Sakas DE, Korfias S, Wayte SC, Beale DJ, Papapetrou K, Stranjalis G, Whittaker KW, Whitwell HL. Chiari malformation: CSF flow dynamics in the craniocervical junction and syrinx. Acta Neurochirurgica 2005 Dec; 147(12): 1223-33.

 • Schina M, Spyridi E, Daoudakis M, Mertzanos E, Korfias S. Successful treatment of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa meningitis with intravenous and intrathecal colistin. International Journal of Infectious Diseases 2006 Mar; 10(2):178-9.

 • Mendelow AD, Gregson BA, Fernades HM, Murray GD, Teasdale GM, Hope DT, Karimi A, Shaw MD and Barer David for the STICH investigators. Centre investigators: Athens, Greece – G. Stranjalis, S. Korfias; Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH): a randomized trial. Lancet 2005 Jan; 365 (9457): 387-97.

 • Korfias S, Stranjalis G, Boviatsis E, Psachoulia C, Jullien G, Gregson B, Mendelow AD, Sakas DE. Serum S-100B protein: monitoring in 102 patients with severe traumatic brain injury. Intensive Care Medicine 2007 Feb; 33(2): 255-60.

 • Korfias S, Stranjalis G, Psachoulia C, Vasiliadis C, Pitaridis M, Boviatsis E, Sakas DE. Slight and short-lasting increase of serum S-100B protein in extracranial trauma. Brain Injury 2006 Jul; 28(8): 867-72.

 • Korfias S, G. Stranjalis G, Papadimitriou A, Psachoulia C, Daskalakis G, Antsaklis A, Sakas DE. Serum S-100B protein as a biochemical marker of brain injury: review current concepts. Current Medicinal Chemistry 2006 Dec; 13(30): 3719-31.

 • Stranjalis G, Korfias S, Psachoulia C, Kouyialis A, Sakas DE, Mendelow AD. The prognostic value of serum S-100B protein in spontaneous subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochirurgica 2007 Mar; 149(3): 231-8.

 • Papavlassopoulos F, Stranjalis G, Kouyialis AT, Korfias S, Sakas DE. Arachnoiditis ossificans with progressive syringomyelia and spinal arachnoid cyst. Journal of Clinical Neuroscience 2007 Jun; 14(6): 572-576.

 • Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE. Long-term air-exposed functioning hydrocephalus valve with no infection. Southern Medical Journal 2006 Oct; 99(10): 1127-9.

 • Nicholson C, Korfias S, Jenkins A. Spinal Cord Stimulation for failed back syndrome and other disorders. Acta Neurochirurgica Supplement, 2007, 97 (Pt 1): 71-7.

 • Sakas DE, Korfias S, Nicholson C, Panourias I, Georgakoulias N, Gatzonis S, Jenkins A. Vagus Nerve Stimulation for intractable epilepsy: Outcome in two series combining 90 patients. Acta Neurochirurgica, Supplement, 2007, 97 (Pt 2): 287-91.

 • Bouras T, Stranjalis G, Korfias S, Andrianakis I, Pitaridis M, Sakas  DE. Head injury mortality in a geriatric population: differentiating an “edge” age group with better potential for benefit than older poor-prognosis patients. Journal of Neurotrauma 2007 Aug; 24(8): 1355-61.

 • Stranjalis G, Bouras T, Korfias S, Andrianakis I, Pitaridis M, Tsabadouraki K, Alamanos Y, Sakas  DE, Marmarou A. Outcome in 1000 head injury hospital admissions: The Athens head trauma registry. Journal of Trauma, Injury, Infection, and Critical Care 2008 Oct; 65(4):789-93.

 • Korfias S, Papadimitriou A, Stranjalis G, Bakoula C, Daskalakis G, Antsaklis A, Sakas DE. Serum biochemical markers of brain injury. Mini Reviews in Medicinal Chemistry 2009 Feb; 9(2):227-34.

 • Gatzonis S, Siatouni A, Georgacoulias N, Korfias S, Sakas DE. Ictal intracranial recording from a “burned-out hippocampus”. Medical Principles and Practice, 2013;22(1):92-5.

 • Komninos J, Vlassopoulou V, Protopapa D, Korfias S, Kontogeorgos G, Sakas DE, Thalassinos N.Tumors metastatic to the pituitary gland; case report and literature review.The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2004 Feb 1; 89(2): 574-80.
 • Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Boutsikakis I, Korfias S, Sakas DE. Infected CNS infusion pumps. Is there a chance for treatment without removal? Acta Neurochirurgica 2004 May; 146(5):463-7.

 • Kouyialis AT, Stranjalis G, Analyti R, Boviatsis EJ, Korfias S, Sakas DE. Peritumoural haematoma and meningioma. a common tumour with an uncommon presentation. Journal of Clinical Neuroscience 2004 Nov; 11(8): 906-9.

 • Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Korfias S, Stranjalis G, Sakas DE. Lumbar Synovial Cyst as a Cause of Low Back Pain and Acute Radiculopathy: A Case Report. Southern Medical Journal 2005 Feb; 98(2):223-5.

 • Kouyialis AT, Korfias S. The need to establish neurotraumatology as a neurosurgical subspecialisation in Greece. A trainees point of view. Acta Neurochirurgica 2005 May; 147(5):575-7.

 • Kouyialis AT, Boviatsis EI, Karampelas IK, Korfias S, Korkolopoulou P, Sakas DE. Primitive supratentorial neuroectodermal tumor in an adult. Journal of Clinical Neuroscience 2005 May; 12(4):492-5.