Γιώργος Στράντζαλης, Δημοσιεύσεις

Γιώργος Στράντζαλης - Αναπλ. Καθηγητής


Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

Δημοσιεύσεις πολυτμηματικών μελετών σε Διεθνή Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 1. Liouta E, Gatzonis S, Kalamatianos T, Kalyvas A, Koutsarnakis C, Liakos F, Anagnostopoulos C, Komaitis S, Giakoumettis D, Stranjalis G. Finger tapping and verbal fluency post-tap test improvement in INPH: its value in differential diagnosis and shunt-treatment outcomes prognosis. Acta Neurochir,2017
 2. Verentzioti A, Stranjalis G, Kalamatianos T, Siatouni A, Sakas DE, Gatzonis S. Epidemiology of First Epileptic Seizures in the Northern Aegean Island of Lesvos, Greece. Clin Pract,2017
 3. Bouras T, Zairi F, Loufardaki M, Triffaux M, Stranjalis G. Which functional outcome parameters correlate better with elderly patients' satisfaction after non-fusion lumbar spine surgery? . J Neurosurg Sci. 2017
 4. Koutsarnakis C, Liakos F, Kalyvas AV, Skandalakis GP, Komaitis S, Christidi F, Karavasilis E, Liouta E, Stranjalis G. The Superior Frontal Transsulcal Approach to the anterior ventricular system: Exploring the sulcal and subcortical anatomy using anatomic dissections and DTI tractography. World Neurosurg. 2017
 5. C. Koutsarnakis, MD F. Liakos, MD A. Kalyvas, MD, MSc E. Liouta, MSc J. Emelifeonwu, MD T. Kalamatianos, PhD D.E. Sakas, MD, PhD E. Johnson, PhD G. Stranjalis, MD, PhD. Approaching the Atrium Through the Intraparietal Sulcus: Mapping the Sulcal Morphology and Correlating the Surgical Corridor to Underlying Fiber Tracts Oper Neurosurg DOI: https://doi.org/10.1093/ons/opw037, 2017
 6. Kalyvas AV, Hughes M, Koutsarnakis C, Moris D, Liakos F, Sakas DE, Stranjalis G, Fouyas I. Efficacy, complications and cost of surgical interventions for idiopathic intracranial hypertension: a systematic review of the literature. Acta Neurochir 159:33-49, 2017
 7. Koutsarnakis C, Kalyvas AV, Stranjalis G. Letter to the Editor: Approaches to the ventricular atrium. J Neurosurg. 126:1373-1374, 2017
 8. Koutsarnakis C, Liakos F, Kalyvas AV, Komaitis S, Stranjalis G. Letter to the Editor: White matter fiber tract architecture and ventricular surgery. J Neurosurg. 126(4):1368-1371, 2017
 9. Kalyvas AV, Kalamatianos T, Stranjalis G. Letter: Neurosurgical Publication Output in Greece: Time Trends and the Impact of Economic Crisis. Neurosurgery 80:245-246, 2017
 10. Karagkounis G, Stranjalis G, Argyrakos T, Pantelaion V, Mastoris K, Rontogianni D, Komaitis S, Kalamatianos T, Sakas D, Tiniakos D. Anaplastic lymphoma kinase expression and gene alterations in glioblastoma: correlations with clinical outcome. J Clin Pathol Dec 2016
 11. Patrikelis P, Konstantakopoulos G, Lucci G, Katsaros VK, Sakas DE, Gatzonis S, Stranjalis G. Possible common neurological breakdowns for alexithymia and humour appreciation deficit: A case study. Clin Neurol Neurosurg 153:1-4, 2016
 12. Kalyvas AV, Kalamatianos T, Pantazi M, Lianos GD, Stranjalis G, Alexiou GA. Maternal environmental risk factors for congenital hydrocephalus: a systematic review. Neurosurg Focus 41:E3, 2016
 13. Katsaros V, Nikoforaki K, Manikis G, Marias K, Liouta E, Boskos Ch, Kyriakopoulos G, Stranjalis G, Papanikolaou N. Whole tumor MR Perfusion Histogram Analysis in the preoperative assessment of patients with gliomas: Differentiation between high –and low – grade tumors. Hell J Radiol 1:11-26, 2016
 14. Ulyte A, Katsaros VK, Liouta E, Stranjalis G, Boskos C, Papanikolaou N, Usinskiene J, Bisdas S. Prognostic value of preoperative dynamic contrast-enhanced MRI perfusion parameters for high-grade glioma patients. Neuroradiology 58:1197-1208, 2016
 15. Yapijakis C, Adamopoulou M, Tasiouka K, Voumvourakis C, Stranjalis G. Mutation Screening of Her-2, N-ras and Nf1 Genes in Brain Tumor Biopsies. Anticancer Res 36:4607-11, 2016
 16. Liakos F, Stranjalis G, Koutsarnakis. Towards a revised Spetzler-Martin arteriovenous malformations grading scale. Redefining the "eloquent brain areas". J Neurosurg Sci, 2016
 17. Mavridis IN, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Stranjalis G. The Microsurgical Anatomy of the Orbitofrontal Arteries. World Neurosurg 89:309-19, 2016
 18. Stranjalis G, Loufardaki M, Koutsarnakis C, Kalamatianos T. Trends in the Management and Hospital Outcome of Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage in the Post-International Subarachnoid Aneurysm Trial Era in Greece: Analysis of 719 Patients During a 13-Year Period. World Neurosurg 88:327-32, 2016
 19. Liouta E, Koutsarnakis C, Liakos F, Stranjalis G. Effects of intracranial meningioma location, size and surgery on neurocognitive functions: a 3-year prospective study. J Neurosurg 124:1578-84, 2016
 20. Koutsarnakis C, Liakos F, Liouta E, Themistoklis K, Sakas D, Stranjalis G. The cerebral isthmus: fiber tract anatomy, functional significance, and surgical considerations. J Neurosurg 124:450-62, 2016
 21. Koutsarnakis C, Liakos F, Kalyvas AV, Sakas DE, Stranjalis G. A Laboratory Manual for Stepwise Cerebral White Matter Fiber Dissection. World Neurosurg 84:483-93, 2015
 22. Kontogeorgi E, Papadopoulos D, Zafeiropoulou E, Karagkounis G, Argyrakos T, Stranjalis G, Rontogianni D, Karakalos D. A 24 year-old woman with relapsing brainstem manifestations and multiple focal brain lesions. Natural killer cell lymphoblastic lymphoma/leukemia. Brain Pathol 25:115-6, 2015
 23. Mavridis, I.N., Kalamatianos, T., Koutsarnakis, C., Stranjalis, G. Microsurgical Anatomy of the Precuneal Artery: Does It Really Exist? Clarifying an Ambiguous Vessel Under the Microscope. Neurosurgery, 2015
 24. Kontogeorgi E, Papadopoulos D, Zafeiropoulou E, Karagkounis G, Argyrakos T, Stranjalis G, Rontogianni D, Karakalos D. A 24 year-old woman with relapsing brainstem manifestations and multiple focal brain lesions. Natural killer cell lymphoblastic lymphoma/leukemia. Brain Pathol 25:115-6, 2015
 25. Liouta E, Kalamatianos T, Liakos F, Stranjalis G. Neuropsychological examination detects post-operative complications in idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH): report of two cases. Neurocase 21:211-5, 2015
 26. Stranjalis G, Kalamatianos T, Gatzonis S, Loufardaki M, Tzavara C, Sakas DE. The incidence of the first-ever stroke in a mediterranean island population: the isle of Lesvos stroke study. Neuroepidemiology 43:206-12, 2014
 27. Balaka C, Stranjalis G, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Bouras T, Boviatsis E, Sakas DE. Perioperative microdialysis in meningioma surgery: correlation of cerebral metabolites with clinical outcome. Acta Neurochir 156:2275-82, 2014
 28. Koutsarnakis C, Liakos F, Stranjalis G. Letter: the "over the wire" technique for ventricular catheter revision and a proposed access kit for this purpose. Neurosurgery 75:E605-6, 2014
 29. Margetis K, Korfias S, Boutos N, Gatzonis S, Themistocleous M, Siatouni A, Dalivigka Z, Flaskas T, Stranjalis G, Boviatsis E, Sakas D. Intrathecal baclofen therapy for the symptomatic treatment of hereditary spastic paraplegia. Clin Neurol Neurosurg 123:142-5, 2014
 30. Liouta E, Liakos F, Koutsarnakis C, Katsaros V, Stranjalis G. Novel case of familial normal pressure hydrocephalus. Psychiatry Clin Neurosci 68:583-4, 2014
 31. Sidiras G, Gerovasili V, Patsaki I, Karatzanos E, Papadopoulos E, Markaki V, Stranjalis G, Nanas S. Short and Long term outcomes of ICU acquired weakness. Health Sci J 7:188-200, 2014
 32. Margetis K, Korfias SI, Gatzonis S, Boutos N, Stranjalis G, Boviatsis E, Sakas DE. Intrathecal Baclofen Associated With Improvement of Consciousness Disorders in Spasticity Patients. Neuromodulation 17:699-704, 2014
 33. Kalamatianos T, Markianos M, Margetis K, Bourlogiannis F, Stranjalis G. Higher Orexin A levels in lumbar compares to ventricular CSF: a study in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Peptides 51:1-3, 2014
 34. Dimitrouli A, Stavrinou LC, Loufardaki M, Galanis P, Kalamatianos T, Sakas DE, Stranjalis G. Severe Traumatic Brain Injury outcome assessed by a novel scale: a pilot study. Health Sci J 8:137-151, 2014
 35. Angelakis E, Liouta E, Andreadis N, Korfias S, Ktonas P, Stranjalis G, Sakas DE. Transcranial direct current stimulation (tDCS) effects in disorders of consciousness. Arch Phys Med Rehabil 95:283-9, 2013
 36. Stranjalis G, Kalamatianos T, Stavrinou LC, Mathios D, Koutsarnakis C, Tzavara C, Loufardaki M, Protopappa D, Argyrakos T, Rontogianni DP, Sakas DE. The Evangelismos hospital central nervous system tumor registry: Analysis of 1414 cases (1998-2009). Surg Neurol Int 4:23, 2013
 37. Kalamatianos T, Stavrinou LC, Koutsarnakis C, Psachoulia C, Sakas DE, Stranjalis G. PIGF and sVEGFR-1 in chronic subdural hematoma: implications for hematoma development. J Neurosurg 118:353-7, 2012
 38. Panourias IG, Stranjalis G, Stavrinou L, Sakas DE. The ancient Hellenic and Hippocratic origins of head and brain terminology. Clin Anat 25:548-58, 2012
 39. Stranjalis G, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Loufardaki M, Stavrinou L, Sakas DE. Twelve-year hospital outcomes in patients with idioppathic hydrocephalus. Acta Neurochir (Suppl) 113:115-7,2012
 40. Bouras TI, Gatzonis SS, Georgakoulias N, Karatza M, Siatouni A, Stranjalis G, Boviatsis E, Vasileiou S, Sakas DE. Neuro-inflammatory sequelae of minimal trauma in the non-traumatized human brain. A microdialysis study. J Neurotrauma, 2011
 41. Stavrinou LC, Kalamatianos T, Stavrinou P, Papasilekas T, Psachoulia C, Tzavara C, Stranjalis G. Serum levels of S-100B after recreational scuba diving. Int J Sports Med 32:912-5, 2011
 42. Emmanouilidou E, Elenis D, Papasilekas T, Stranjalis G, Gerozissis K, Ioannou PC, Vekrellis K. Assessment of a-synuclein secration in mouse and human brain parenchyma. PLoS one 6:1-9 e22225, 2011
 43. Panourias IG, Stranjalis G, Stavrinou LC, Sakas DE. The Hellenic and Hippocratic origins of the spinal terminology. J Hist Neurosci 20:177-87, 2011
 44. Ntaios G, Spengos K, Vemmou AM, Savvari P, Koroboki E, Stranjalis G, Vemmos K. Long-term outcome in posterior cerebral artery stroke. Eur J Neurol 18:1074-80, 2011
 45. Stranjalis G, Kalamatianos T, Stavrinou LC, Tsamandouraki K, Alamanos Y. Neck Pain in a sample of Greek urban population (15-65 years): Analysis according to personal and socioeconomic characteristics. Spine 36:1098-104, 2011
 46. Margetis K, Koutsarnakis C, Stranjalis G. Primary cerebellar myxopapillary epemdymoma. J Neurooncol 104:839-40, 2011
 47. Bouras T, Stranjalis G, Loufardaki M, Sourtzis I, Stavrinou I, Stavrinou LC, Sakas DE. Predictors of long-term outcome in an elderly group after laminectomy for lumbar stenosis. J Neurosurg Spine 13:329-34, 2010
 48. Gatzonis S, Stranjalis G, Siatouni A, Boviatsis E, Sakas DE. Neurological picture. Multiple spinal intramedullary cavernomas with vascular skin nevus or "Cobb syndrome": a case report. J Neurol Neurosurg Psychiatry 81:500-1, 2010
 49. Stavrinou LC, Stranjalis G, Stavrinou PC, Bontozoglou N, Sakas DE. Extracranial vertebral aneurysm presenting as a chronic mass lesion. Case Report Med 1-3, 2010
 50. Stranjalis G, Stavrinou LC, Kouyialis AT, Sakas DE. A modified speculum for transsphenoidal surgery: technical note. Neurosurg Rev 32:491-4, 2009
 51. Vrettou CS, Stavrinou LC, Halikias S, Kyriakopoulou M, Kollias S, Stranjalis G, Koutsoukou A. Factor XIII deficiency as a potential cause of supratentorial haemorrhage after posterior fossa surgery. Acta Neurochir 152:529-32, 2010
 52. Stavrinou LC, Stranjalis G, Flaskas T, Sakas DE. Trigonal cavernous angioma: a short illustrated review. Acta Neurochir 151:1517-20, 2009
 53. Korfias S, Papadimitriou A, Stranjalis G, Bakoula C, Daskalakis G, Antsaklis A, Sakas DE. Serum Biochemical Markers of Brain Injury. Mini Rev Med Chem 9:227-34, 2009
 54. Stranjalis G, Tsamandouraki K, Gazonis S, Martzoukos A, Mavroforou E, Metallinos A, Ovales C, Papoulias E, Spigos C, Voulgaris A, Sakas D, Alamanos Y. Low occurrence of epileptic seizures and epilepsy in a defined area of Northwest Greece. Seizure 18:206-10, 2009
 55. Stavrinou LC, Stranjalis G, Maratheftis N, Bouras T, Sakas DE. Cervical disc, mimicking nerve sheath tumor, with rapid spontaneous recovery: a case report. Eur Spine J 2:176-8 (suppl), 2008
 56. Katsaros VK, Flaskas T, Stavrinou LC, Stranjalis G, Chrysikopoulos C, Sakas DE: Intracranial Hemorrhagic Arachnoid Cyst: the Role of Diffusion-Weighted Imaging. J Neuroradiology 21:543-546, 2008
 57. Kouyialis AT, Stranjalis G, Boviatsis EJ, Ziaka DS, Bouras T, Sakas DE: Recurrence of trigeminal neuralgia due to an acquired arachnoid cyst. J Clin Neurosci 15:1409-11, 2008
 58. Stranjalis G, Bouras T, Korfias S, Andrianakis I, Pitaridis M, Tsamandouraki K, Alamanos Y, Sakas DE, Marmarou A. Outcome in 1,000 head injury hospital admissions: the Athens head trauma registry. J Trauma 65:789- 93, 2008
 59. Stavrinou LC, Stranjalis G, Bouras T, Sakas DE: Transverse Sinus Thrombosis presenting with acute Hydrocephalus: A case report. Headache 48:290-2, 2008
 60. Sakas DE, Panourias IG, Stranjalis G, Stefanatou MP, Maratheftis N, Bontozoglou N: Paroxysmal otalgia due to compression of the intermediate nerve: a distinct syndrome of neurovascular conflict confirmed by neuroimaging. Case report. J Neurosurg 107:1228-30, 2007
 61. Bouras T, Stranjalis G, Korfias S, Andrianakis I, Pitaridis M, Sakas DE: Head injury mortality in a geriatric population: differentiating an "edge" age group with better potential for benefit than older poor-prognosis patients. J Neurotrauma 24:1355-61, 2007
 62. Papavlasopoulos F, Stranjalis G, Kouyialis AT, Korfias S, Sakas DE: Arachnoiditis ossificans with progressive syringomyelia and spinal arachnoid cyst. J Clin Neurosci 14:572-576, 2007
 63. Stranjalis G, Korfias S, Psachoulia C, Kouyialis AT, Sakas DE, Mendelow AD: The prognostic value of serum S-100B protein in spontaneous subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochir 149:231-238, 2007
 64. Bouras T, Stranjalis G, Sakas DE: Traumatic midbrain hematoma in a patient presenting with an isolated palsy of voluntary facial movements. J Neurosurg 107:158-60, 2007
 65. Kouyialis AT, Stranjalis G, Papadogiorgakis N, Papavlassopoulos F, Ziaka DS, Petsinis V, Sakas DE: Giant dumbbell-shaped middle cranial fossa trigeminal schwannoma with extensions to the infratemporal and posterior fossae. Acta Neurochir 149:959-64, 2007
 66. Hatzis A, Stranjalis G, Megapanos C, Sdrolias PG, Panourias IG, Sakas DE: The current range of neuromodulatory devices and related technologies. Acta Neurochir (Suppl) 97:21-9, 2007
 67. Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: Long-term air-exposed functioning hydrocephalus valve with no infection. South Med J 99:1127-9, 2006
 68. Korfias S, Stranjalis G, Boviatsis E, Psachoulia C, Jullien G, Gregson B, Mendelow AD, Sakas DE: Serum S-100B protein monitoring in patients with severe traumatic brain injury. Intensive Care Med 33:255-60, 2006
 69. Korfias S, Stranjalis G, Papadimitriou A, Psachoulia C, Daskalakis G, Antsaklis A, Sakas DE: Serum S-100B Protein as a biochemical marker of Brain Injury: A review of current concepts. Current Medicinal Chemistry 13:3719-31, 2006
 70. Korfias S, Stranjalis G, Psachoulia C, Vasiliadis C, Pitaridis M, Boviatsis E, Sakas DE: Slight and short-lasting increase of serum S-100B protein in extra-cranial trauma. Brain Injury 20:867-72, July 2006
 71. Kouyialis AT, Stranjalis G, Boviatsis EJ, Korfias S, Sakas DE:select ion of cranial site for shunting debilitated patients. Acta Neurochir 147:763-5, 2005
 72. Sakas DE, Korfias SI, Wayte SC, Beale DJ, Papapetrou KP, Stranjalis G, Whittaker KW, Whitewell HL: Chiari malformation: CSF flow dynamics in the craniocervical junction and syrinx. Acta Neurochir 147:1223-33, 2005
 73. Stranjalis G, Korfias S, Psachoulia C, Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Protopappa D, Sakas DE: Serum S-100B as an indicator of early postoperative deterioration after meningioma surgery. Clinical Chemistry 51:202-7, 2005
 74. Stranjalis G, Korfias S, Vemmos KN, Sakas DE: Spontaneous subarachnoid haemorrhage in the era of transition from surgery to embolization. A study of the overall outcome. Br J Neurosurg 19: 389-94, 2005
 75. Kouyialis AT, Stranjalis G, Analyti R, Boviatsis EJ, Korfias S, Sakas DE: Peritumoural haematoma and meningioma: a common tumour with an uncommon presentation. J Clin Neuroscience 11:906-9, 2004
 76. Stranjalis G, Korfias S, Papapetrou C, Kouyialis A, Boviatsis E, Psachoulia C, Sakas DE: Elevated Serum S-100B Protein as a Predictor of Failure to Short-Term Return to Work or Activities after Mild Head Injury. J Neurotrauma 21:1070-5, 2004
 77. Stranjalis G, Papavlassopoulos F, Kouyialis AT, Korfias S, Bontozoglou N, Sakas DE: Occult traumatic dissection of vertebral artery with an excellent outcome. Br J Neurosurg 18:389-391, 2004
 78. Stranjalis G, Sakas DE. Thecaloscopy/Thecoscopy (letter): Minimally Invasive Neurosurgery 47:258, 2004
 79. Stranjalis G, Sakas DE: A history of the department of neurosurgery at the Evangelismos Hospital, Athens. Acta Neurochir 146:1165-9, 2004
 80. Stranjalis G, Tsamandouraki K, Damianos DS, Alamanos Y: Low Back Pain in a Representative Sample of Greek Population. Spine 29:1355-1361, 2004
 81. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: CT-guided stereotactic aspiration of brain abscesses. Neurosurgical Review 26:206-209, 2003
 82. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: CT-guided stereotactic biopsies of brain stem lesions: personal experience and literature review. Neurological Sci 24:97-102, 2003
 83. Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Stranjalis G, Korfias S, Peppas C, Chondros D, Sakas DE: Middle cranial fossa defect in a patient with scaphocephaly. International J Oral Maxillofacial Surg (suppl) 32:S81-S124, 2003
 84. Stranjalis G, Protopapa D, Sakas DE, Chondros D: Stereotactic biopsy in the era of advanced neuroimaging. Minimally Invasive Neurosurgery 46:90-3, 2003
 85. Boviatsis E, Korfias S, Kouyialis A, Stranjalis G, Sakas DE: Survival of patients with low-grade astrocytoma after stereotactic biopsy and radiotherapy. Neuro-oncology (suppl) 1:S 13, 2002
 86. Boviatsis E, Kouyialis A, Korfias S, Stranjalis G, Sakas DE: Functional v clinical outcome in spasticity treated with impantable baclofen pump. Acta Neurochir 144:1096, 2002
 87. Boviatsis E, Kouyialis A, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: Diagnostic approach to surgically inaccesible tumors of the brainstem. Int J Cancer (suppl) 13:91, 2002
 88. Boviatsis E, Kouyialis A, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: The diagnostic accuracy of stereotaxic surgery in supratentorial gliomas. Int J Cancer (suppl) 13:267, 2002
 89. Stranjalis G, Korfias S, Papapetrou C, Panagiotakos EJ, Sakas DE: Clinical deterioration after meningioma surgery is predicted by increased serum S-100B protein. Neuro-oncology (suppl) 1:S 95, 2002
 90. Stranjalis G, Protopapa D, Kouyialis A, Korfias S, Sakas DE: Stereotactic biopsies revisited in view of modern imaging. Clin Neuropathol 21:167, 2002
 91. Stranjalis G, Sakas DE: Post-traumatic transient bilateral trigeminal neuropathy. Acta Neurochir 144:307-8, 2002
 92. Stranjalis G, Sakas DE: A Minor Revision of Hunt and Hess Grading. Stroke (letter) 32:2208, 2001
 93. Stranjalis G, Korfias S, et al: Prognostic factors in severe traumatic brain injury: The role of S-100 B protein. Proceedings 12th World Congress of Neurosurgery 455-8, 2001
 94. Yapijakis C, Mamali I, Papapetrou K, Stranjalis G, Protopapa D, Vassilopoulos D, Sakas DE: Possipble interaction of cell membrane-bound N-ras pathway with NF2-related cytoskeleton factors in oncogenesis of meningiomas. Balkan J of Med Genetics 4:17-21, 2001
 95. Stranjalis G, Sakas DE, Singounas E, Marmarou A: Difficulties in implementing a standardized transfer policy in severe head injuries in Greece. A prospective appraisal of 220 patients. Restorative Neurol and Neurosc 16:246, 2000
 96. Stranjalis G, Singounas E, Boutsikakis I, Saroglou G: Chronic intracerebral Brucella abscess. J Neurosurg 92:189, 2000
 97. Stranjalis G, Tsamandouraki K, Alamanos I, Evans RW, Singounas E: The physician survey on the post-concussion and whiplash syndromes in Greece. Headache 40:176-8, 2000
 98. Vemmos K, Bots M, Tsibouris P, Zis V, Grobbee D, Stranjalis G, Stamatelopoulos S: Stroke incidence and case fatality in southern Greece. The Arcadia stroke registry. Stroke 30:363-370, 1999
 99. Sakas DE, Ameen AA, Stranjalis G, Whitwell HL, Krebs A, Dias L: Anterior cranial base fractures: evidence that their location and size affects the long-term risk of post-traumatic meningitis. Br J Neurosurg 12:94, 1998
 100. Stranjalis G, Singounas E: Development of neurosurgery in Greece: past, present, future. J Neurosurg 88:782-5, 1998
 101. Stranjalis G: Neurosurgical worforce issues. The overproduction of neurosurgeons jeopardizes future neurosurgical care. The Yearbook Neurol and Neurosurg 312, 1998
 102. Stranjalis G, Torrens M: Dorsal root entry zone lesion performed by Nd: Yag Laser. Br J Neurosurg 11:238-240, 1997
 103. Yapijakis C, Tassiouka C, Stranjalis G, Kotselas V, Davaki P, Singounas E, Vassilopoulos D, Papageorgiou C: Mutation screening in oncogenes neu/erb-2, N-ras and tumor suppressor gene nf1 in brain biopsies. Medizinische Genetic (Suppl) 9:96, 1997
 104. Hamberg LM, Boccalini P, Stranjalis G, Hunter GJ, Huang ZH, Moskowitz MA, Rosen BR: Continuous assesment of cerebral blood volume in transient ischemia using steady-state susceptibility-contrast MRI. Magnetic Res Med 35:168-173, 1996
 105. Sakas DE, Stranjalis G, Whittaker K, Whitwell HL: Perfluorochemical oxygen carriers: potential uses in neurosciences. Cerebrovascular Brain Metab Rev 8:209-29, 1996
 106. Stranjalis G: The overproduction of neurosurgeons jeopardizes future neurosurgical care. Surg Neurol 45:314-9, 1996
 107. Stranjalis G: Ruptured cerebral aneurysm: influence of specialist and trainee-performed operations on outcome. Acta Neurochir 138:1067-9, 1996
 108. Vemmos K, Georgilis K, Zis V, Guliamos A, Toumanidis S, Barbarescou M, Stranjalis G: The Athens stroke registry: final results of a three-year hospital-based study. Cerebrovascular Dis 6:65, 1996
 109. Kane NM, Torrens M, Kazanas S, Morgan H, Maw R, Stranjalis G, Coakham H, Butler S: Functional outcome in patients after excision of extracanalicular acoustic neuromas using the suboccipital approach. Annals Royal Coll Surg 77:210-6, 1995
 110. Stranjalis G, Leventis A: Perspectives in neurosurgery. Neurosurgery in Greece (letter). Neurosurg 37:356-7, 1995
 111. Stranjalis G, Nelson R: Angiogliomas. Br J Neurosurg 9:691-4, 1995
 112. Brown EM, Stranjalis G, Jamjoom A, Griffith GB: Short-course antimicrobial therapy for brain abscess and subdural empyema. Neurol Neurosurg Psychi 57:390-1, 1994
 113. Stranjalis G: Increasing scientific information. Letter to the editor. Surg Neurol 42:183, 1994
 114. Stranjalis G: The inhumanity of medical language (letter). Acad Med 69:359, 1994
 115. Stranjalis G: SHOs: the lost tribes (letter). Br Med J (student) 2:215-6, 1994
 116. Torrens M, Stranjalis G: Academic productivity in neurosurgery (letter). Br J. Neurosurg 8:633-4, 1994
 117. Torrens M, Maw R, Coakham H, Butler S, Stranjalis G: Facial and acoustic nerve preservation during excision of extracanalicular acoustic neuromas using the suboccipital approach. Br J Neurosurg 8:655-65, 1994
 118. Vemmos KN, Mparmparescou M, Kontogianni M, Zis V, Stranjalis G, Moulopoulos S: Hemorrhagic transformation in embolic stroke. Cerebrovascular Dis 4:230, 1994
 119. Brown EM, Stranjalis G, Jamjoom A, Griffith GB. Short-course antimicrobial therapy for brain abscess and subdural empyema. Neurol Neurosurg Psychi 57:390-1, 1994
 120. Jamjoom A, Stranjalis G, Cummins B, Torrens M: Outcome of surgery of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Br J Clin Pract 47:136-140, 1993
 121. Stranjalis G: The unexamined life in no life for a human being. J Royal Society Med 86:562-3, 1993
 122. Stranjalis G, Atasoy M, Jamjoom A, Torrens M: The value of MRI in the diagnosis and treatment of spinal disorders. T Neurosurg 3:15-21, 1993
 123. Stranjalis G, Torrens M: Successful removal of intramedullary spinal cord metastasis. Br J Neurosurg 7:193-5, 1993
 124. Hamberg LM, Boccalini P, Stranjalis G, Huang Z, Hunter GJ, Moskowitz MA: Real-time assessment of cerebral blood volume changes in transient ischemia by means of steady-state susceptibility contrast material-enhanced MR imaging. Radiol 185:199, 1992
 125. Jamjoom A, Nelson R, Stranjalis G, Wood S, Kane N, Cummins B: Outcome following surgical evacuation of traumatic intracranial hematomas in the elderly. Br J Neurosurg 6:27-32, 1992
 126. Pople I, Stranjalis G, Nelson R: Anticoagulant-related intracranial hemorrhage. Br J Hosp Med 49:428-9, 1992
 127. Stranjalis G, Jamjoom A, Torrens M: MRI in the diagnosis of spinal extradural angiolipoma. Br J Neurosurg 6:481-3, 1992
 128. Stranjalis G, Jamjoom A, Torrens M: Spinal epidural angiolipoma and steroid induced spinal epidural lipomatosis:two distinct pathological entities (letter). Spine 17:2, 1992
 129. Jamjoom A, Moss T, Stranjalis G: The value of autopsies in neurosurgery. Acta Neurochir 112:126-31, 1991
 130. Stranjalis G: A proposal for change of a title (letter). Neurosurg 28:951, 1991


Δημοσιεύσεις πολυτμηματικών μελετών σε Διεθνή Περιοδικά

 1. European CGRP in subarachnoid hemorrhage study group. Effect of calcitonin-gene-related peptide in patients with delayed postoperative cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Lancet 339:831-4, 1992
 2. Mendelow AD, Gregson BA, Fernandes HM, Murray GD, Teasdale GM, Hope DT, Karimi A, Shaw MD, Barer DH and STICH investigators: Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH): a randomized trial. Lancet 365:387-97, 2005
 3. Compagnone C, Murray GD, Teasdale GM, Maas AIR, Esposito D, Princi P, D’ Avella D, Servadei F and EBIC: The management of patients with intradural post-traumatic mass lesions: A multicenter survey of current approaches to surgical management in 729 patients coordinated by the European Brain Injury Consortium. Neurosurg 57:1183-92, 2005
 4. Griffith LE, Hogg-Johnson S, Cole DC et al, Collaborative Group: Low-back pain definitions in occupational studies were categorized for a meta-analysis using Delphi consensus methods. J Clin Epidemiol 60:625-633, 2007
 5. Mendelow AD, Gregson BA, Rowan EN, Murray GD, Gholkar A, Mitchell PM; STICH II Investigators. Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial


Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 1. Σιδηράς Γ, Γεροβασίλη Β, Πατσάκη Ε, Ρούτση Χ, Στράντζαλης Γ, Νανάς Σ. Μυϊκή αδυναμία της μονάδας εντατικής θεραπείας (ICUaW). Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 33:151-164, 2016
 2. Καραγκούνης Γ, Στράντζαλης Γ, Σακάς Δ, Τηνιακού ΝτΓ. Ο ρόλος της πρωτεΐνης ALK στη νεοπλασία. Ιατρική 104:43-59, 2015
 3. Στράντζαλης Γ, Κορφιάς Σ, Λιούτα Ε. Όγκοι Εγκεφάλου: Νεότερες Εξελίξεις. Νοσοκομειακά Χρονικά 76: 987-999, suppl. 2014
 4. Κατσαρός Β, Παπανικολάου Ν, Λιούτα Ε, Στράντζαλης Γ. Ο ρόλος των προηγμένων μεθόδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των όγκων εγκεφάλου. Ελληνική Ακτινολογία 43:225-250, 2012
 5. Δημητρούλη Α, Σταυρινού Λ, Λουφαρδάκη Μ, Καλαματιανός Θ, Γαλάνης Π, Σακάς Δ, Στράντζαλης Γ. Μακροχρόνια έκβαση ατόμων μετά από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Νοσοκομειακά Xρονικά 74:307-321 suppl, 2012
 6. Α. Ανταλοπούλου, Γ. Στράντζαλης, Μ. Γιαννακίδου. Η σύγχρονη αντιμετώπιση των βαρέως πασχόντων στη Νευροχειρουργική. Νοσοκομειακά Χρονικά 73: 445-449, 2011
 7. Στράντζαλης Γ, Σταυρινού Λ. Ιδιοπαθής Υδροκέφαλος. Νοσοκομειακά Χρονικά 72:614-622, 2010
 8. Σταυρινού Λ, Στράντζαλης Γ. Οσφυαλγία-Ισχυαλγία. Συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση. Νοσοκομειακά Χρονικά 71:167-170, 2009
 9. Φλάσκας Θ, Κατσαρός Β, Στράντζαλης Γ, Μποβιάτσης Ε, Χρυσικόπουλος Χ, Σακάς Δ. Επιπλακείσα αραχνοειδής κύστη χωρίς ιστορικό ΚΕΚ ή ρήξης ανευρύσματος. Ελληνική Ακτινολογία 38:417-423, 2007
 10. Στράντζαλης Γ. Αντιμετώπιση των ασθενών με ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος - υπαραχνοειδή αιμορραγία. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών. Κλινικά Φροντιστήρια 19:92-99, 2007
 11. Στράντζαλης Γ. Προτεινόμενες λύσεις στο πρόβλημα του υπερβολικού αριθμού των Νευροχειρουργικών Κλινικών και των Νευροχειρουργών. Ελληνική Νευροχειρουργική 13:144-147, 2006
 12. Στράντζαλης Γ. Μαραθεύτης Ν. Μικροδυίλιση. Νέες δυνατότητες στην αντιμετώπιση των ασθενών με βαριά εγκεφαλική κάκωση ή αιμορραγικό επεισόδιο. Ιατρική 89:167-176, 2006
 13. Στράντζαλης Γ. Νευροχειρουργικές επεμβάσεις με σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές και αιμοστατικούς παράγοντες. Αιμοδοσία 46-49, 2006
 14. Μπούρας Τ, Στράντζαλης Γ, Κουγιάλης Α, Ανδρινάκης Η, Πιταρίδης Μ, Μποβιάτσης Ε, Σακάς Δ. Ενδοκράνιος αιμορραγία ως επιπλοκή της αντιπηκτικής αγωγής. Αποτελέσματα σε 45 ασθενείς. Ελληνική Νευροχειρουργική 12:9-13, 2005
 15. Στράντζαλης Γ. Κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Σύγχρονες απόψεις. Μελάμπους, Αργειακά Ιατρικά Χρονικά 5:23-29, 2005
 16. Πολύβιου Π, Έξαρχος Δ, Στράντζαλης Γ, Μητσέας Π, Ζιάκα Δ, Χόνδρος Δ, Σακάς Δ. Η διερεύνηση των ανευρισμάτων του εγκεφάλου, με τρισδιάστατη αξονική τομογραφία. Ελληνική Ακτινολογία 36:420-427, 2005
 17. Στράντζαλης Γ. Κρανιοεγκεφαλικη κακωση. Νοσοκομειακα Χρονικα 67:181-188, 2005
 18. Κορφιας Σ, Μποβιατσης Ε, Κουγιαλης Α, Στράντζαλης Γ, Δημακης Χ, Σουρτζης Η, Σακας Δ. Υποτροπη βλαβης νωτιαιου μυελου ένα χρονο μετα ολικη εξαιρεση καλοηθους ογκου σπονδυλικης στηλης. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 11:163-9, 2004
 19. Κορφιας Σ, Στράντζαλης Γ, Μποβιατσης Ε, Κουγιαλης Α, Ψαχουλια Χ, Σακας Δ. Ο ρολος της πρωτεϊνης S-100B αιματος ως δεικτου εγκεφαλικης βλαβης στην κρανιοεγκεφαλικη κακωση. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 11:111-118, 2004
 20. Σακας ΕΔ, Κορφιας Σ, Γκατζωνης Σ, Γεωργακουλιας Ν, Κουγιαλης Α, Μποβιατσης Ε, Στράντζαλης Γ, Μπαλτογιαννης Χ, Κιμωνιδου Β, Παπαθανασιου Μ, Κελεκης Δ, Συγκουνας Ε. Παρουσιαση προεγχειρητικου πρωτοκολλου και χειρουργηθεντων από την ομαδα χειρουργικης της επιληψιας της νευροχειρουργικης κλινικης του Πανεπιστημιου Αθηνων. Νευρολογια 13:13-22, 2004
 21. Στράντζαλης Γ, Κορφιας Σ. Χειρουργικη προσεγγιση νεοπλασματων κεντρικου νευρικου συστηματος. Ιατρικη 86:463-470, 2004
 22. Κορφιας Σ, Μποβιατσης Ε, Κουγιαλης Α, Στράντζαλης Γ, Συγκουνας Ε, Σακας Δ. Αιφνιδια ημιπληγια από πνευμοκεφαλο υπο ταση μετα επεμβαση εξαιρεσης μηνιγγιωματος εγκεφαλου. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 10:127-132, 2003
 23. Κορφιας Σ, Στράντζαλης Γ, Κουγιαλης Α, Μποβιατσης Ε, Παπαβλασοπουλος Φ, Καραμπελας Ι, Σακας Δ. Αποπληξια υποφυσης με συνοδα ισχαιμικα εγκεφαλικα εμφρακτα. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 10:63-69, 2003
 24. Κουγιαλης Α, Μποβιατσης Ε, Κορφιας Σ, Στράντζαλης Γ, Σακας Δ. Λειτουργικη αποκατασταση ασθενων με κατά πλακα σκληρυνση, μετα απο τοποθετηση αντλιας Μπακλοφαινης. Νευρολογια 12:108-116, 2003
 25. Στράντζαλης Γ. Η νευροχειρουργικη στην Ελλαδα μετα το 2000. Neuroscience News 2:14-17, 2003
 26. Κορφιας Σ, Γκατζωνης Σ, Κουγιαλης Α, Γεωργακουλιας Ν, Στράντζαλης Γ, Σακας Δ. Η χειρουργικη αντιμετωπιση της επιληψιας. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 9:25-31, 2002
 27. Κορφιας Σ, Στράντζαλης Γ, Κουγιαλης Α, Σακας ΔΕ. Βιοχημικη μεθοδος αξιολογησης της βαρυτητας της κακωσης κεφαλης στο ΤΕΠ. Ελληνικη Χειρουργικη 74:87-8, 2002
 28. Μαραθευτης Ν, Κουγιαλης Α, Μποβιατσης Ε, Στράντζαλης Γ, Κορφιας Σ, Σακας ΔΕ. Βληματα πυροβολου οπλου εντος του σπονδυλικου σωληνα. Χειρουργικη ή συντηρητικη αντιμετωπιση. Ελληνικη Χειρουργικη 74:87 -8, 2002
 29. Στράντζαλης Γ. Ο καθηγητης Αντωνης Μαρμαρου. Ενας πρωτοπορος στη συγχρονη νευρο-επιστημη. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 9:110-2, 2002
 30. Στράντζαλης Γ, Τσαμανδουρακη Κ, Αλαμανος Γ, Μητσικωστας Δ, Σακας Δ. Οσφυαλγια κ παραμετροι που την επηρεαζουν σε αντιπροσωπευτικο δειγμα του ελληνικου πληθυσμου. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 9:150-8, 2002
 31. Γκαρανη Τ, Στράντζαλης Γ. Ηθικοι προβληματισμοι στην αντιμετωπιση ασθενων με επιμενουσα φυτικη κατασταση. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 8:55-64, 2001
 32. Πρωτοπαπα Δ, Κορφιας Σ, Στράντζαλης Γ, Λαριου Κ. Περιπτωση πολλαπλων μελαγχρωστικων επεξεργασιων ΚΝΣ. Αρχεια Παθολογικης Ανατομιας 15:34-6, 2001
 33. Στράντζαλης Γ, Tσαμανδουρακη Κ, Σακας ΔΕ. Αξιολογηση της μετρησης της ενδοκρανιας πιεσης με τον μικροκαθετηρα Microsensor. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 7:69-72, 2000
 34. Στράντζαλης Γ, Μακρυγιαννακης Γ. Διαδερμικη αποσυμπιεση οσφυικης κηλης μεσοσπονδυλιου δισκου με Laser. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 5:24-8, 1998
 35. Στράντζαλης Γ, Συγκουνας Ε. Η αναγκη καθιερωση ενος συστηματος επανελεγχου των αδειων των ατομων με ειδικες παθησεις. Νευρολογια 1:8-11, 1998
 36. Στράντζαλης Γ, Συγκουνας Ε. Τραυματικη εκροη εγκεφαλονωτιαιου υγρου και τραυματικος πνευμοκεφαλος. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 5:163-8, 1998
 37. Στράντζαλης Γ, Ανδρεου Α, Καραϊν Χ, Ρολογης Δ. Ενδοαγγειακη αντιμετωπιση παθησεων εγκεφαλου-νωτιαιου μυελου. Συνδυασμος ειδικοτητων ή νεα υποειδικοτητα. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 4:153-6, 1997
 38. Στράντζαλης Γ, Λεβεντης Α. Οργανωση νευροχειρουργικων υπηρεσιων. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 3:5-12, 1996
 39. Στράντζαλης Γ. Συγχρονη αντιμετωπιση των ασθενων με ρηξη συγγενους εγκεφαλικου ανευρυσματος. Ιατρικη 70:128-140, 1996
 40. Στράντζαλης Γ, Αλαμανος Γ, Τσαμανδουρακη Κ. Πρωτοβαθμια φροντιδα υγειας και νευροχειρουργικες υπηρεσιες. Πρωτοβαθμια Φροντιδα Υγειας 8:146-56, 1996
 41. Στράντζαλης Γ, Μακρυγιαννακης Γ. Η εφαρμογη των Laser στη νευροχειρουργικη. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 3:138-142, 1996
 42. Στράντζαλης Γ. Οι ασθενεις που υποβληθηκαν σε νευροχειρουργικη επεμβαση στην αλλοδαπη κατα το 1991. Επιθεωρηση Υγειας 6:47-9, 1995
 43. Στράντζαλης Γ. Η νεροχειρουργικη του 2000. Ιατρικο Βημα Μαϊος, 1993
 44. Τορρενς Μ, Στράντζαλης Γ. Η αντιμετωπιση της νευραλγιας τριδυμου με τη μεθοδο της μικροχειρουργικης αποσυμπιεσης ή τη μερικη ριζοτομη. Εγκεφαλος 30:185-193, 1993
 45. Τορρενς Μ, Στράντζαλης Γ, Coakham H, Butler S, Morgan H. Η διεγχειρητικη παρακολουθηση της λειτουργιας του προσωπικου και ακουστικου νευρου κατα την αφαιρεση ακουστικου νευρινωματος. Ελληνικη Ωτορινολαρυγγολογια 14:7-14, 1993