2ο Συνέδριο Φαρμακευτικής και Επεμβατικής Νευροτροποποίησης
03/12/2009    2ο Συνέδριο Φαρμακευτικής και Επεμβατικής Νευροτροποποίησης

ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL

Μήνυμα από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στις ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και το 2O ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ που διοργανώνει η Διεθνής Εταιρεία Νευροτροποίησης (International Neuromodulation Society [INS]) και ο Τομέας ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης (SouthEast European Chapter) της INS στη χώρα μας.

Η νευροτροποίηση είναι ένα σύγχρονο ταχέως εξελισσόμενο βιοϊατρικό και βιοτεχνολογικό πεδίο. Μελετά την ηλεκτροχημική αγωγιμότητα στο νευρικό σύστημα και παρεμβαίνει με φάρμακα και αναστρέψιμα τεχνητά μέσα στην πρόσληψη και επεξεργασία νευρικών σημάτων με σκοπό την αποκατάσταση δυσλειτουργιών και νοσημάτων. Αποτελεί μια νέα θεραπευτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση χρόνιων νευρολογικών παθήσεων και οριοθετείται ανάμεσα στις παραδοσιακές φαρμακευτικές θεραπείες και τις κλασικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η νέα αυτή μεθοδολογία μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποκατάσταση ειδικών μορφών χρόνιου πόνου, σπαστικότητας, επιληψίας, κινητικών και ψυχιατρικών διαταραχών, ισχαιμίας, διαταραχών της λειτουργίας της καρδιάς, των εντέρων ή της ουροδόχου κύστεως, κακώσεων του νευρικού συστήματος, καθώς και ακουστικών ή οπτικών ελλειμμάτων.

Διάγουμε μια εποχή αλματώδους βιοτεχνολογικής προόδου που ανοίγει νέους θεραπευτικούς ορίζοντες. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιασθούν οι εξελίξεις στη νευροτροποίηση στη χώρα μας και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή κατά τα τελευταία χρόνια και να διευκολυνθεί η συνεργασία των εμπλεκομένων ειδικοτήτων για την πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών.

Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου 03.12.2009 συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και θα είναι αφιερωμένη σε θέματα σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου μας επικεντρώνεται στην παρουσίαση τεσσάρων θεματικών ενοτήτων, δηλαδή στη νευροτροποίηση στο χρόνιο πόνο, την επιληψία, τη νόσο του Πάρκινσον και την σπαστικότητα. Η Οργανωτική Επιτροπή ελπίζει ότι μέσα από την παρουσίαση του πολυδύναμου και ταχέως αναπτυσσόμενου πεδίου της νευροτροποίησης θα δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος επιστημονικών αναζητήσεων, γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής και ευδοκίμησης νέων θεραπευτικών ιδεών και προσεγγίσεων. Ελπίζουμε στην παρουσία σας και την ενεργητική συμμετοχή σας στις εργασίες του Συνεδρίου.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Δαμιανός Ε. Σακάς, Πρόεδρος του Συνεδρίου

 

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα.

www.neuromodulationconference.gr