Δύο δημοσιεύσεις του «Πειραματικού Εργαστηρίου Νευροχειρουργικής Ανατομίας» - Athens Micronurosurgery Laboratory, βρίσκονται στις θέσεις #1 και #3 του Top 20 σχετικών άρθρων για το 2015!!
01/11/2016    Δύο δημοσιεύσεις του «Πειραματικού Εργαστηρίου Νευροχειρουργικής Ανατομίας» - "Athens Micronurosurgery Laboratory", βρίσκονται στις θέσεις #1 και #3 του Top 20 σχετικών άρθρων για το 2015!!

TOP_20_PUBLICATIONS_2015