''Πειραματικό Εργαστήριο Νευροχειρουργικής'' Δημοσιεύσεις
30/09/2015    ''Πειραματικό Εργαστήριο Νευροχειρουργικής'' Δημοσιεύσεις

Διαβάστε τις πρώτες δημοσιεύσεις από το "Πειραματικό Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας" που δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα Νευροχειρουργικά περιοδικά

J Neurosurg, 11:1-13, 2015

Koutsarnakis C, Liakos F, Liouta E, Themistoklis K, Sakas D, Stranjalis G. The cerebral isthmus: fiber tract anatomy, functional significance and surgical considerations.

 

World Neurosurg, 84:483-93, 2015

Koutsarnakis C, Liakos F, Kalyvas AV, Sakas D, Stranjalis G. A Laboratory manual for stepwise cerebral white matter fiber dissection.

 

Surg Radiol Anat  Letter to the editor, 2015

Liakos F, Koutsarnakis C. The role of white matter dissection technique in modern neuroimaging: can neuroradiologists benefit from its use?