Εργαστήριο Νευροψυχολογίας

ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

 

Το Νευροψυχολογικό Εργαστήριο της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το 2009.

Από τις αρχές του 2013 λειτουργεί πρωινό εξωτερικό ιατρείο που στεγάζεται στον 5ο όροφο του κτηρίου «Οίκος Αδελφών».

Για ραντεβού καλέστε 1535.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εξετάζονται 200 ασθενείς ετησίως.

 

Γενικά

Η Κλινική Νευροψυχολογία, ως κλάδος της Ψυχολογίας, μελετά τις ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες (νοητικές και συναισθηματικές) με (α) Ψυχομετρικές Εξετάσεις και  (β) Λειτουργικη Μαγνητικη Τομογραφια (fMRI).

Τα συμπεράσματα από τον έλεγχο αυτόν αξιολογούνται από τη Νευρολογία και τη Νευροχειρουργική.

 

Κλινικές δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας παρέχει ολοκληρωμένη νευροψυχολογική αξιολόγηση που συμβάλλει στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με νευροχειρουργικές παθήσεις, όπως όγκοι εγκεφάλου, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικές αιμορραγίες, σπαστικότητα, δυστονία, υδροκέφαλος.

Ο κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι η προεγχειρητική-προθεραπευτική εκτίμηση και η μετεγχειρητική έκβαση των ασθενών αυτών.

Η νευροψυχολογική εξέταση επίσης συμβάλει στη αξιολόγηση των νοητικών και συναισθηματικών διαταραχών σε νευρολογικές παθήσεις (άνοιες, νόσος Parkinson, αγγειακά εγκεφαλικά), καθώς και στη διαφορική διάγνωση μεταξύ αυτών.

 

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Το εργαστήριό μας συνεργάζεται με το τμήμα Νευροακτινολογίας του Πανεπιστημίου Tubingen και τον Μαγνητικό Τομογράφο του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» σε ερευνητικό έργο με τίτλο “Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία εν ηρεμία και εγκεφαλικές ανώτερες λειτουργίες σε όγκους εγκεφάλου».

Επίσης, το εργαστήριό μας δραστηριοποιείται στους παρακάτω ερευνητικούς τομείς: νευρογνωστικές διαταραχές σε ασθενείς με εγκεφαλικές εξεργασίες, νευρογνωστική έκβαση χειρουργικής επέμβασης εγκεφαλικών εξεργασιών, βελτίωση σε νευροψυχολογικούς δείκτες μετά από τοποθέτηση βαλβίδος σε ασθενείς με υδροκέφαλο.  

  

Εκπαιδευτικες δραστηριοτητες

Το εργαστήριό μας συμμετέχει στη διδασκαλία μεταπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με τίτλο «Κλινική Νευροψυχολογία» και αποτελεί δομή για την κλινική πρακτική των φοιτητών του.