Δημοσιεύσεις

Βιβλία

Διεθνή άρθρα

Ελληνικά άρθρα


Βιβλία

 1. Sakas DE, Simpson BA, Krames ES (Eds.): Operative Neuromodulation. Functional Neuroprosthetic Surgery. Springer-Verlag, Wien, 2007
 2. Sakas DE, Simpson BA (Eds.): Operative Neuromodulation. Neural Networks Surgery. Springer-Verlag, Wien, 2007
 3. Σακάς, Δαμιανός Ε.: Εισαγωγή στη Νευροχειρουργική. Εκδόσεις: Παρισιάνος Α.Ε. Αθήνα, 2003.
 4. E.I. Μποβιάτσης, Σακάς ΔΕ. "Λειτουργική Νευροχειρουργική κινητικών διαταραχών" σελ 367-380, στο Βιβλίο του Καθηγητή Δ.Ε. Σακά "Εισαγωγή στη Νευροχειρουργική". Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2003.
 5. Κιμωνίδου, Μποβιάτσης Ε.Ι., Σακάς ΔΕ."Μοριακή Νευροχειρουρική" σελ 563-573, στο Βιβλίο του Καθηγητή Δ.Ε. Σακά "Εισαγωγή στη Νευροχειρουργική". Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2003.
 6. Μποβιάτσης Ε.Ι., Σακάς ΔΕ. "Στερεοτακτική Νευροχειρουργική" σελ 325-332, στο Βιβλίο του Καθηγητή Δ.Ε. Σακά "Εισαγωγή στη Νευροχειρουργική". Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2003.
 7. Μποβιάτσης Ε.Ι. "Λοιμώξεις στην Νευροχειρουργική", στο βιβλίο "Χειρουργικές Λοιμώξεις" του Αν. Καθηγητού Δ. Βώρου, σελ. 823 - 838 Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 2002.
 8. Μποβιάτσης Ε.Ι., Κορφιάς Σ, Κουζούνιας Κ, Στράντζαλης Γ, Συγκούνας Ε, Σακάς ΔΕ. "Χειρουργική θεραπεία της σπαστικότητας με συνεχή ενδοραχιαία χορήγηση baclofen μέσω εμφυτεύσιμης αντλίας σε ασθενείς με παραπλήσια" σελ. 180 - 183, στο βιβλίο "Εξελίξεις στη Χειρουργική 2000" εκδότης, Ε.Ι Χατζηγιαννάκης, Εκδόσεις Σύνεδρον, Αθήνα 2000
 9. Μποβιάτσης Ε.Ι. "Η γενετική στην Νευροχειρουργική". Στο βιβλίο "Συνοπτικές σημειώσεις Νευροχειρουργικής", του Αν. Καθηγητή Π. Καρβούνη, το οποίο διανεμήθηκε της φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το ακ. Έτος 1994 -94
 10. Μποβιάτσης Ε.Ι. "Στερεοτακτική & Λειτουργική Νευροχειρουργική". Στο βιβλίο "Συνοπτικές σημειώσεις Νευροχειρουργικής", του Αν. Καθηγητή Π. Καρβούνη, το οποίο διανεμήθηκε της φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το ακ. Έτος 1994-95

arrow up Επιστροφή στην αρχή

Διεθνή άρθρα

 1. Stavrinou LC, Stranjalis G, Stavrinou PC, Bontozoglou N, Sakas DE. Extracranial vertebral aneurysm presenting as a chronic mass lesion. Case Report Med, 2010 (epub ahead of print)
 2. Stranjalis G, Stavrinou LC, Kouyialis AT, Sakas DE. A modified speculum for transsphenoidal surgery: technical note. Neurosurg Rev 32(4):491-4, 2009
 3. Vrettou CS, Stavrinou LC, Halikias S, Kyriakopoulou M, Kollias S, Stranjalis G, Koutsoukou A. Factor XIII defeciency as a potential cause of supratentorial haemorrhage after posterior fossa surgery.Acta Neurochir 152(3):529-32
 4. Stavrinou LC, Stranjalis G, Flaskas T, Sakas DE. Trigonal cavernous angioma: a short illustrated review. Acta Neurochir 151(11):1517-20, 2009
 5. Korfias S, Papadimitriou A, Stranjalis G, Bakoula C, Daskalakis G, Antsaklis A, Sakas DE. Serum Biochemical Markers of Brain Injury. Mini Rev Med Chem 9:227-34, 2009
 6. Stranjalis G, Tsamandouraki K, Gazonis S, Martzoukos A, Mavroforou E, Metallinos A, Ovales C, Papoulias E, Spigos C, Voulgaris A, Sakas D, Alamanos Y. Low occurrence of epileptic seizures and epilepsy in a defined area of Northwest Greece. Seizure 18:206-10, 2009
 7. Stavrinou LC, Stranjalis G, Maratheftis N, Bouras T, Sakas DE. Cervical disc, mimicking nerve sheath tumor, with rapid spontaneous recovery: a case report. Eur Spine J 2:176-8 (suppl), 2008
 8. Katsaros VK, Flaskas T, Stavrinou LC, Stranjalis G, Chrysikopoulos C, Sakas DE: Intracranial Hemorrhagic Arachnoid Cyst: the Role of Diffusion-Weighted Imaging. J Neuroradiology 21:543-546, 2008
 9. Kouyialis AT, Stranjalis G, Boviatsis EJ, Ziaka DS, Bouras T, Sakas DE: Recurrence of trigeminal neuralgia due to an acquired arachnoid cyst. J Clin Neurosci 15(12):1409-11, 2008
 10. Stranjalis G, Bouras T, Korfias S, Andrianakis I, Pitaridis M, Tsamandouraki K, Alamanos Y, Sakas DE, Marmarou A. Outcome in 1,000 head injury hospital admissions: the Athens head trauma registry. J Trauma. 2008 Oct;65(4):789-93
 11. Stavrinou LC, Stranjalis G, Bouras T, Sakas DE: Transverse Sinus Thrombosis presenting with acute Hydrocephalus: A case report. Headache 48:290-2, 2008
 12. Bouras T, Stranjalis G, Sakas DE: Traumatic midbrain hematoma in a patient presenting with an isolated palsy of voluntary facial movements. Case report. J Neurosurg 107:158-6, 2007
 13. Boviatsis EJ, Bouras TI, Kouyialis AT, Themistocleous MS, Sakas DE: Impact of age on complications and outcome in meningioma surgery. Surg. Neurol, 2007
 14. Siatouni A, Bouras T, Boviatsis EJ, Gatzonis S, Stefanatou M, Sakas DE: Brain abscess following intracerebral haemorrhage. J Clin Neurosci, 2007
 15. Sakas DE, Panourias IG, Simpson BA, Krames ES: An introduction to operative neuromodulation and functional neuroprosthetics, the new frontiers of clinical neuroscience and biotechnology. Operative Neuromodulation, Acta Neurochir (Suppl.) 97(1): 3-10, 2007
 16. Hatzis A, Stranjalis G, Megapanos C, Sdrolias PG, Panourias IG, Sakas DE: The current range of neuromodulatory devices and related technologies. Operative Neuromodulation, Acta Neurochir (Suppl.) 97(1):21-29, 2007
 17. Petropoulou KB, Panourias IG, Rapidi C-A, Sakas DE: The phenomenon of spasticity: a pathophysiological and clinical introduction to neuromodulation therapies. Operative Neuromodulation, Acta Neurochir (Suppl.) 97(1): 137-144, 2007
 18. Panourias IG, Themistokleous M, Sakas DE: Intrathecal baclofen in current neuromodulatory practice: establishing indications and emerging applications. Operative Neuromodulation, Acta Neurochir (Suppl.) 97(1): 145-154, 2007
 19. Petropoulou KB, Panourias IG, Rapidi C-A, Sakas DE: The importance of neurorehabilitation to the outcome of neuromodulation in spasticity. Operative Neuromodulation, Acta Neurochir (Suppl.) 97(1): 243-250, 2007
 20. Rapidi C-A, Panourias IG, Petropoulou KB, Sakas DE: Management and rehabilitation of neuropathic bladder in patients with spinal cord lesion. Operative Neuromodulation, Acta Neurochir (Suppl.) 97(1): 307-314,  2007
 21. Sakas DE, Panourias IG, Simpson BA: An introduction to neural networks surgery, a field of neuromodulation which is based on advances in neural networks science and digitised brain imaging. Acta Neurochir (Suppl.) 97(2): 3-13, 2007
 22. Sakas DE, Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Panourias IG, Stathis P, Tagaris G: Technical aspects and conciderations of deep brain stimulation surgery for movement disorders. Acta Neurochir (Suppl.) 97(2): 163-170, 2007
 23. Sakas DE, Korfias S, Nichilson CL, Panourias IG, Georgakoulias N, Gatzonis S, Jenkins A. Vagus nerve stimulation for intractable epilepsy: outcome in two series combining 90 patients. Acta Neurochir (Suppl.) 97(2): 287-291, 2007
 24. Sakas DE, Panourias IG, Sigounas E, Simpson BA: Neurosurgery for psychiatric disorders: from the excision of brain tissue to the chronic electrical stimulation of neural networks. Acta Neurochir (Suppl.) 97(2): 365-374, 2007
 25. Angelakis E, Hatzis A, Panourias G, Sakas DE: Brain-computer interface: a reciprocal self-regulated neuromodulation. Acta Neurochir (Suppl.) 97:1-5, 2007
 26. Stathis P, Panourias IG, Themistocleous MS, Sakas DE: Connections of basal ganglia with the limbic system: implications for neuromodulation therapies of anxiety and affective disorders. Acta Neurochir (Suppl.) 97(2): 575-586, 2007
 27. Sakas DE, Panourias IG, Stranjalis G, Stefanatou M, Maratheftis N, Bontozoglou N: Paroxysmal otalgia due to compression of the nervous intermedius: a distinct syndrome of neurovascular conflict is confirmed by neuroimaging. J Neurosurg, 2007
 28. Samaras V, Piperi C, Korkolopoulou P, Zisakis A, Levidou G, Themistokleous MS, Boviatsis EI, Sakas DE, Lea RW, Kalofoutis A, Patsouris E: Application of the ELISPOT method for comparative analysis of interleukin (IL)-6 and IL-10 secretion in peripheral blood of patients with astroglial tumors. Mol Cell Biochem 6, 2007
 29. Kouyialis AT, Stranjalis G, Papadogiorgakis N, Papavlassopoulos F, Ziaka DS, Petsinis V, Sakas DE: Giant dumbbell-shaped middle cranial fossa trigeminal schwannoma with extension to the infratemporal and posterior fossae. Acta Neurochir 149:959-64, 2007
 30. Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Ziaka DS, Sakas DE: Use of a single semilinear incision in Deep Brain Stimulation for movement disorders. Acta Neurochir 149(5):501-4, 2007
 31. Papavlasopoulos F, Stranjalis G, Kouyialis AT, Korfias S, Sakas DE: Arachnoiditis ossificans with progressive syringomyelia and spinal arachnoid cyst. J Clin Neurosci 14:572-576, 2007
 32. Stranjalis G, Korfias S, Psachoulia C, Kouyialis AT, Sakas DE, Mendelow AD: The prognostic value of serum S-100B protein in spontaneous subarachnoid haemorrhage. Acta Neurochir 149:231-238, 2007
 33. Sakas DE, Panourias IG, Stranjalis G, Stefanatou MP, Maratheftis N, Bontozoglou N: Paroxysmal otalgia due to compression of the intermediate nerve: a distinct syndrome of neurovascular conflict confirmed by neuroimaging. Case report. J Neurosurg 107:1228-30, 2007
 34. Bouras T, Stranjalis G, Korfias S, Andrianakis I, Pitaridis M, Sakas DE: Head injury mortality in a geriatric population: differentiating an "edge" age group with better potential for benefit than older poor-prognosis patients. J Neurotrauma 24:1355-61, 2007
 35. Griffith LE, Hogg-Johnson S, Cole DC et al, Collaborative Group: Low-back pain definitions in occupational studies were categorized for a met-analysis using Delphi consensus methods. J Clin Epidemiol 60:625-633, 2007
 36. Kouyialis AT, Stranjalis G, Papadogiorgakis N, Papavlassopoulos F, Ziaka DS, Petsinis V, Sakas DE: Giant dumbbell-shaped middle cranial fossa trigeminal schwannoma with extensions to the infratemporal and posterior fossae. Acta Neurochir 149:959-64, 2007
 37. Korfias S, Stranjalis G, Papadimitriou A, Psachoulia C, Daskalakis G, Antsaklis A, Sakas DE: Serum S-100 protein as a biochemical marker of brain injury: a review of current concepts. Curr Med Chem 13(30):3719-31, 2006
 38. Korfias S, Stranjalis G, Boviatsis E, Psachoulia C, Jullien G, Gregson B, Mendelow AD, Sakas DE: Serum S-100B protein monitoring in patients with severe traumatic brain injury. Intensive Care Med 33(22):255-60, 2006
 39. Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: Long-term air-exposed functioning hydrocephalus valve with no infection. South Med J 99(10):1127-9, 2006
 40. Korfias S, Stranjalis G, Psachoulia C, Vasiliadis C, Pitaridis M, Boviatsis E, Sakas DE: Slight and short-lasting increase of serum S-100B protein in extra-cranial trauma. Brain Inj 20(8):867-72, 2006
 41. Kouyialis AT, Sakas DE: Bening intraspinal tumour misdiagnosed as mechanical low back pain. Lancet 368(9543):1300, 2006
 42. Bouras TI, Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Sakas DE: Symptomatic syringomyelia secondary to clinically obscure infratentorial tumour. Br J Neurosurg 20(1):48-50, 2006
 43. Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Sakas DE: Oral steroids as a cause of diverticulum perforation. Lancet 83(9504):367, 2006
 44. Korfias S, Stranjalis G, Papadimitriou A, Psachoulia C, Daskalakis G, Antsaklis A, Sakas DE: Serum S-100B Protein as a biochemical marker of Brain Injury: A review of current concepts. Current Medicinal Chemistry 13:3719-31, 2006
 45. Sakas DE, Panourias IG: Rostral cingulate gyrus: A putative target for deep brain stimulation in treatment-refractory depression.  Med Hypotheses 66(3):491-4, 2006
 46. Sakas DE, Whitwell HL: Spinal Injuries. In: Whitwell HL (Ed): Forensic Neuropathology, Hodder Arnold, London, pp 113-123, 2005
 47. Sakas DE, Whitwell HL: Clinical aspects of head injuries. In: Whitwell HL (Ed): Forensic Neuropathology, Hodder Arnold, London, 2005, pp 180-195.
 48. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Korfias S, Sakas DE: Functional outcome of intrathecal baclofen administration for severe spasticity. Clin Neurol Neurosurg 107(4):289-95, 2005
 49. Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Karampelas IK, Korfias S, Korkolopoulou P, Sakas DE: Primitive supratentorial neuroectodermal tumor in an adult. J Clin Neurosci 12(4):492-5, 2005
 50. Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Korfias S, Sakas DE: Lumbar synovial cyst as a cause of low back pain and acute radiculopathy: a case report. South Med J 98(2):223-5, 2005
 51. Kouyialis AT, Stranjalis G, Boviatsis EJ, Korfias S, Sakas DE: Selection of cranial site for shunting debilitated patients. Acta Neurochir (Wien) 147(7):763-5, 2005
 52. Panourias IG, Skiadas PK, Sakas DE, Marketos SG: Hippocrates: a pioneer in the treatment of head injuries. Neurosurgery 57(1):181-9 discussion 181-9, 2005
 53. Stamboulis E, Catsaros N, Gatzonis S, Siafakas A, Georgacoulias N, Sakas DE. “Cardiac vagal tests and vagus nerve stimulation in epilepsy.” Clin Auton Res. 2005 Feb;15(1):54-6.
 54. Stranjalis G, Korfias S, Vemmos KN, Sakas DE: Spontaneous subarachnoid haemorrhage in the era of transition from surgery to embolization. A study of the overall outcome. Br J Neurosurg 19(5):389-94, 2005
 55. Stranjalis G, Korfias S, Psachoulia C, Boviatsis E, Kouyialis A, Protopappa D, Sakas DE: Serum S-100B as an indicator of early postoperative deterioration after meningioma surgery. Clin Chem 51(1):202-7, 2005
 56. Compagnone C, Murray GD,  Teasdale GM, Maas AIR, Esposito D, Princi P, D’ Avella D, Servadei F and EBIC: The management of patients with intradural post-traumatic mass lesions: A multicenter survey of current approaches to surgical management in 729 patients coordinated by the European brain injury consortium. Neurosurg 57:1183-92, 2005
 57. Mendelow AD, Gregson BA, Fernandes HM, Murray GD, Teasdale GM, Hope DT, Karimi A, Shaw MD, Barer DH and STICH investigators: Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH): a randomized trial. Lancet 365:387-97, 2005
 58. Sakas DE, Korfias SI, Wayte SC, Beale DJ, Papapetrou KP, Stranjalis G, Whittaker KW, Whitewell HL: Chiari malformation: CSF flow dynamics in the craniocervical junction and syrinx. Acta Neurochir 147:1223-33, 2005
 59. Kouyialis AT, Stranjalis G, Analyti R, Boviatsis EJ, Korfias S, Sakas DE: Peritumoural haematoma and meningioma: a common tumour with an uncommon presentation. J Clin Neuroscience 11:8, 2004
 60. Stranjalis G, Korfias S, Papapetrou C, Kouyialis A, Boviatsis E, Psachoulia C, Sakas DE: Elevated Serum S-100B Protein as a Predictor of Failure to Short-Term Return to Work or Activities after Mild Head Injury. J Neurotrauma 21:1070-5, 2004
 61. Stranjalis G, Papavlassopoulos F, Kouyialis AT, Korfias S, Bontozoglou N, Sakas DE: Occult traumatic dissection of vertebral artery with an excellent outcome. Br J Neurosurg 18:389-391, 2004
 62. Stranjalis G, Sakas DE: A history of the department of neurosurgery at the Evangelismos Hospital, Athens. Acta Neurochir 146:1165-9, 2004
 63. Stranjalis G, Tsamandouraki K, Damianos DS, Alamanos Y: Low Back Pain in a Representative Sample of Greek Population. Spine 29:1355-1361, 2004
 64. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Boutsikakis I, Korfias S, Sakas DE: Infected CNS infusion pumps. Is there a chance for treatment without removal ? Acta Neurochir (Wien) 146(5):463-7, 2004
 65. Boviatsis EJ, Korfias S, Kouyialis AT, Sakas DE: Epidural haematoma after evacuation of contralateral subdural haematoma. Ir J Med Sci 173(4):217-8, 2004
 66. Dimopoulou I, Kouyialis AT, Tzanella M, Armaganidis A, Thalassinos N, Sakas DE, Tsagarakis S: High incidence of neuroendocrine dysfunction in long-term survivors of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke 35(12):2884-9, 2004
 67. Dimopoulou I, Tsagarakis S, Kouyialis AT, Roussou P, Assithianakis G, Christoforaki M, Ilias I, Sakas DE, Thalassinos N, Roussos C: Hypothalamic-pituitary-adrenal axis dysfunction in critically ill patients with traumatic brain injury: incidence, pathophysiology, and relationship to vasopressor dependence and peripheral interleukin-6 levels. Crit Care Med 32(2):404-8, 2004
 68. Komninos J, Vlassopoulou V, Protopapa D, Korfias S, Kontogeorgos G, Sakas DE, Thalassinos NC: Tumors metastatic to the pituitary gland: case report and literature review.  J Clin Endocrinol Metab 89(2):574-80, 2004 Review
 69. Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Prezerakos GK, Korfias S, Sakas DE: Complex neurobehavioural syndrome due to bilateral thalamic glioma. Br J Neurosurg 18(5):534-7, 2004
 70. Lascaratos JG, Panourias IG, Sakas DE: Hydrocephalus according to Byzantine writers. Neurosurgery 55(1):214-20; discussion 220-1, 2004
 71. Stranjalis G, Sakas DE: Thecaloscopy/Thecoscopy. Minim Invasive Neurosurg 47(4):258, 2004
 72. Dimopoulos KG, Baltogiannis C, Scorila E, Kimonides VG, Sakas DE, Lymberopoulos DK: DESSA: a new decision support system for neurosurgery. Conf Proc IEEE Eng Med Biol SOC 5:3416-9, 2004
 73. Dimopoulou I, Tsagarakis S, Korfias S, Zervakis D, Douka E, Thalassinos N, Sakas DE, Roussos C. Relationship of thyroid function to post-traumatic S-100b serum levels in survivors of severe head injury: preliminary results. Intensive Care Med 30(2):298-301, 2004
 74. Korkolopoulou P, Patsouris E, Konstantinidou AE, Pavlopoulos PM, Kavantzas N, Boviatsis E, Thymara I, Perdiki M, Thomas-Tsagli E, Angelidakis D, Rologis D, Sakas DE: Hypoxia-inductible factor 1alpha/vascular endothelial growth factor axis in astrocytomas. Associations with microvessel morphometry, proliferation and prognosis. Neuropathol Appl Neurobiol 30:267-78, 2004
 75. Mystakidou K, Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Voumvourakis K, Kouloulias V, Kouvaris J, Vlahos L. Silent radiological imaging time in patients with brain metastasis. Clin Neurol Neurosurg. 2004 Sep;106(4):300-4.
 76. Korkolopoulou P, Patsouris E, Konstantinidou AE, Pavlopoulos PM, Kavantzas N, Boviatsis EJ, Thymara I, Perdiki M, Thomas-Tsagli E, Angelidakis D, Rologis D, Sakkas D. Hypoxia-inducible factor 1alpha/vascular endothelial growth factor axis in astrocytomas. Associations with microvessel morphometry, proliferation and prognosis. Neuropathol Appl Neurobiol. 2004 Jun;30(3):267-78.
 77. Mystakidou K, Kouloulias V, Tsilika E, Boviatsis EJ, Kouvaris J, Matsopoulos G, Vlahos L. Is early recognition of radiologically silent brain metastasis from breast cancer beneficial? A retrospective study of 22 cases. Breast Cancer. 2004;11(3):276-81.
 78. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, SAKAS D.E. CT-guided stereotactic aspiration of brain abscesses. Neurosurg Rev. 2003 Jul;26(3):206-9. Epub 2003 Mar 27.
 79. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Papatheodorou G, Gavra M, Korfias S, Sakas DE: Multiple hemorrhagic brain infarcts after viper envenomation. Am J Trop Med Hyg 68(2):253-7, 2003
 80. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Sakas DE: Misdiagnosis of bilateral isodense chronic subdural haematomas. Hosp Med 64(6):374-5, 2003
 81. Boviatsis EJ, Maratheftis NL, Kouyialis AT, Sakas DE: A typical presentation of an extradural hematoma on the grounds of a temporal arachnoid cyst. Clin Neurol Neurosurg 105(3):225-8, 2003
 82. Dimopoulou I, Korfias S, Dafni U, Anthi A, Psachoulia C, Jullien G, Sakas DE, Roussos C: Protein S-100b serum levels in trauma-induced brain death. Neurology 25;60(6):947-51, 2003
 83. Gatzonis SD, Korres S, Balatsouras DG, Stabulis E, Georgakulias N, Singunas E, Siafakas A, Sakas DE: Influence of vagus nerve stimulation on vestibulo-ocular reflex. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 65(4):223-5, 2003
 84. Kouyialis A, Sakas DE, Boviatsis E, Maratheftis N, Korfias S: Delayed diagnosis of steroid-induced colon diverticulum perforation. N Z Med J 116(1183):U631, 2003
 85. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: CT-guided stereotactic biopsies of brain stem lesions: personal experience and literature review. Neurological Sci 24:97-102, 2003
 86. Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Stranjalis G, Korfias S, Peppas C, Chondros D, Sakas DE: Middle cranial fossa defect in a patient with scaphocephaly. International J Oral Maxillofacial Surg (suppl) 32:S81-S124, 2003
 87. Stranjalis G, Protopapa D, Sakas DE, Chondros D: Stereotactic biopsy in the era of advanced neuroimaging. Minimally Invasive Neurosurgery 46:90-3, 2003
 88. Boviatsis E, Korfias S, Kouyialis A, Stranjalis G, Sakas DE: Survival of patients with low-grade astrocytoma after stereotactic biopsy and radiotherapy. Neuro-oncology (suppl) 1:S 13, 2002
 89. Boviatsis E, Kouyialis A, Korfias S, Stranjalis G, Sakas DE: Functional v clinical outcome in spasticity treated with impantable baclofen pump. Acta Neurochir 144:1096, 2002
 90. Boviatsis E, Kouyialis A, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: Diagnostic approach to surgically inaccesible tumors of the brainstem. Int J Cancer (suppl) 13:91, 2002
 91. Boviatsis E, Kouyialis A, Stranjalis G, Korfias S, Sakas DE: The diagnostic accuracy of stereotaxic surgery in supratentorial gliomas. Int J Cancer (suppl) 13:267, 2002
 92. Stranjalis G, Korfias S, Papapetrou C, Panagiotakos EJ, Sakas DE: Clinical deterioration after meningioma surgery is predicted by increased serum S-100B protein. Neuro-oncology (suppl) 1:S 95, 2002
 93. Stranjalis G, Protopapa D, Kouyialis A, Korfias S, Sakas DE: Stereotactic biopsies revisited in view of modern imaging. Clin Neuropathol 21:167, 2002
 94. Stranjalis G, Sakas DE. Post-traumatic transient bilateral trigeminal neuropathy. Acta Neurochir (Wien) 144(3):307-8; discussion 308, 2002
 95. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, SAKAS D.E. Functional vs. clinical outcome in spasticity treated with implantable baclofen pump. Acta Neurochirurg, 144 (10 suppl): 1095-1096; 2002.
 96. Stranjalis G, Korfias S, Papapetrou K, Kouyialis AT, Boviatsis EJ, Panagiotakos DB, SAKAS D.E. Clinical deterioration after meningioma surgery is predicted by increased S-100B protein. Neuro-Oncology, Vol 4- Suppl 4; 95-95, 2002.
 97. Boviatsis EJ, Kouyialis, Stranjalis G, Korfias, SAKAS D.E. Survival of patients with low-grade astrocytomas after stereotactic biopsy and radiotherapy. Neuro - Oncology,Vol 4- Suppl 4; 13-13, 2002.
 98. Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Stranjalis G, Korfias S, SAKAS D.E. Diagnostic approach to surgically inaccessible tumors of the brain stem. Int J Cancer, Suppl13; 91-91, 2002.
 99. Boviatsis EJ, Voumvourakis K, Goutas , Kazdaglis K, Kittas Ch, Kelekis DA. Stereotactic biopsy of brain stem lesions. Min Inv Neurosurgery, 44 : 226 - 229 ; 2001.
 100. Sakas DE, Dimopoulou I: Lack of K, Gan YC, Christie M, Sakas DE. Pott's puffy tumour: a delayed complication of surgery. Br J Neurosurg 15(5):441-2, 2001
 101. Stranjalis G, Sakas DE: A minor revision of Hunt and Hess scale. Stroke 32(9):2208, 2001
 102. effect of induction of hypothermia after acute brain injury. N Engl J Med 5;345(1):66, 2001
 103. Yapijakis C, Mamali I, Papapetrou KP, Stranjalis GS, Protopapa DP, Vassilopoulos D, Sakas DE: Possible interaction of cell membrane-bound n-ras pathways with nf2-related cytoskeleton factors in oncogenesis of meningiomas. BJMG 4: 17-21, 2001.
 104. Stranjalis G, Sakas DE: A Minor Revision of Hunt and Hess Grading. Stroke (letter) 32:2208, 2001
 105. Stranjalis G, Korfias S, et al: Prognostic factors in severe traumatic brain injury: The role of S-100 B protein. Proceedings 12th World Congress of Neurosurgery 455-8, 2001
 106. Yapijakis C, Mamali I, Papapetrou K, Stranjalis G, Protopapa D, Vassilopoulos D, Sakas DE: Possipble interaction of cell membrane-bound N-ras pathway with NF2-related cytoskeleton factors in oncogenesis of meningiomas. Balkan J of Med Genetics 4:17-21, 2001
 107. Stranjalis G, Sakas DE, Singounas E, Marmarou A: Difficulties in implementing a standardized transfer policy in severe head injuries in Greece. A prospective appraisal of 220 patients. Restorative Neurol and Neurosc 16:246, 2000
 108. Stranjalis G, Singounas E, Boutsikakis I, Saroglou G: Chronic intracerebral Brucella abscess. J Neurosurg 92:189, 2000
 109. Stranjalis G, Tsamandouraki K, Alamanos I, Evans RW, Singounas E: The physician survey on the post-concussion and whiplash syndromes in Greece. Headache 40:176-8, 2000
 110. Mystakidou K, Kouloulias V, Boviatsis EJ, Kalaidopoulou U, Dardoufas C, Miliadou A, Vlachos L Prognostic factors in diagnosis of brain metastatic tumors. Neuro-oncology, Vol 2 (Suppl); S41, 2000
 111. Carageorgiou H, Boviatsis EJ, Carageorgiou M, Pantos C, Messari I, Papadopoylou-Daifoti Z. Dopamine, serotonin and their metabolite levels in certain rat brain areas after acute and chronic administration of Cd++. Proceedings book, 2nd International Symposium on Trace Elements in Humans, 723-730, 1999.
 112. Boviatsis EJ. Gene therapy in the management of brain tumours. European School of Oncology. "Cancer and Genetics". pp. 86 - 92, 1999.
 113. Paleologos TS, Papanicolaou P, Vlahos K Kourousis D, Boviatsis EJ, Kazdaglis K. A statistical model for evaluating the outcome of acute epidural hematomas. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. Vol 22: 73-81, 1999.
 114. Sakas DE: Brain and Neurosensory tissues: highly dependent on oxygen supply. Preventing Cognitive and Neurosensory Decline (Invited Review). Information Medicale Express, Paris, France, 1999
 115. Sakas DE, Abbasi K, Whitwell HL, Watkins R, Beale DJ: Ultra early rapidly reversible hyperemic brain swelling complicating brief intraoperative ischemia-reperfusion. Journal of Clinical Neuroscience 6:324-325, 1999
 116. Sakas DE, Whitwell HL, Watkins RJ, Beale DJ: Ultra early transient brain swelling following brief intraoperative ischaemia-reperfusion. J Clin Neurosci 6(4):324-325, 1999
 117. Vemmos K, Bots M, Tsibouris P, Zis V, Grobbee D, Stranjalis G, Stamatelopoulos S: Stroke incidence and case fatality in southern Greece. The Arcadia stroke registry. Stroke 30:363-370, 1999
 118. Sakas DE, Ameen AA, Stranjalis G, Whitwell HL, Krebs A, Dias L: Anterior cranial base fractures: evidence that their location and size affects the long-term risk of post-traumatic meningitis. Br J Neurosurg 12:94, 1998
 119. Stranjalis G, Singounas E: Development of neurosurgery in Greece: past, present, future. J Neurosurg 88:782-5, 1998
 120. Stranjalis G: Neurosurgical worforce issues. The overproduction of neurosurgeons jeopardizes future neurosurgical care. The Yearbook Neurol and Neurosurg 312, 1998
 121. Sakas DE, Beale DJ, Ameen AA, Whitwell HL, Whittaker KW, Krebs AJ, Abbasi KH, Dias PS: Compound anterior cranial base fractures: classification using computerized tomography scanning as a basis for selection of patients for dural repair. J Neurosurg 88(3):471-7, 1998
 122. Sakas DE, Whittaker KW, Whitwell HL, Singounas EG: Syndromes of posttraumatic neurological deterioration in children with no focal lesions revealed by cerebral imaging: evidence for a trigeminovascular pathophysiology. Neurosurgery 41(3):661-7, 1997
 123. Sakas DE, Whitwell HL: Neurological episodes after minor head injury and trigeminovascular activation. Med Hypotheses 48(5):431-5. Review, 1997
 124. Tolias CM, Beale DJ, Sakas DE: Giant lumbar meningioma: a common tumour in an unusual location. Neuroradiology 39(4):276-7, 1997
 125. Stranjalis G, Torrens M: Dorsal root entry zone lesion performed by Nd: Yag Laser. Br J Neurosurg 11:238-240, 1997
 126. Yapijakis C, Tassiouka C, Stranjalis G, Kotselas V, Davaki P, Singounas E, Vassilopoulos D, Papageorgiou C: Mutation screening in oncogenes neu/erb-2, N-ras and tumor suppressor gene nf1 in brain biopsies. Medizinische Genetic (Suppl) 9:96, 1997
 127. Hamberg LM, Boccalini P, Stranjalis G, Hunter GJ, Huang ZH, Moskowitz MA, Rosen BR: Continuous assesment of cerebral blood volume in transient ischemia using steady-state susceptibility-contrast MRI. Magnetic Res Med 35:168-173, 1996
 128. Stranjalis G: The overproduction of neurosurgeons jeopardizes future neurosurgical care. Surg Neurol 45:314-9, 1996
 129. Stranjalis G: Ruptured cerebral aneurysm: influence of specialist and trainee-performed operations on outcome. Acta Neurochir 138:1067-9, 1996
 130. Vemmos K, Georgilis K, Zis V, Guliamos A, Toumanidis S, Barbarescou M, Stranjalis G: The Athens stroke registry: final results of a three-year hospital-based study. Cerebrovascular Dis 6:65, 1996
 131. Phillips J, Sakas DE: Anterior callosotomy for intractable epilepsy: outcome in a series of twenty patients. Br J Neurosurg 10(4):351-6, 1996
 132. Sakas DE, Whittaker KW, Crowell RM, Zervas NT: Perfluorocarbons: recent developments and implications for neurosurgery. J Neurosurg 85(2):248-54 Review, 1996
 133. Sakas DE, Zervas NT, Whitwell HL, Papageorgiou C: Stereotactic or stereotaxic: time to resolve the age-old controversy. J Neurosurg 84(5):892-4, 1996
 134. Sakas DE, Whittaker K, Abbasi KH, Zervas NT: Experimental microneurosurgery of the trigeminal nerve: surgical technique for ganglionectomy and rhizotomy in the cat. J Neurosci Methods 65(2):137-41, 1996
 135. Sakas DE, Stranjalis G, Whittaker K, Whitwell HL: Perfluorochemical oxygen carriers: potential uses in neurosciences. Cerebrovasc Brain Metab Rev 8(3):209-29 Review, 1996
 136. Sakas DE, Phillips J: Anterior callosotomy in the management of intractable epileptic seizures: significance of the extent of resection. Acta Neurochir (Wien) 138(6):700-7, 1996
 137. Sakas DE, Bullock MR, Patterson J, Hadley D, Wyper DJ, Teasdale GM: Focal cerebral hyperemia after focal head injury in humans: a benign phenomenon? J Neurosurg 83(2):277-84, 1995
 138. Sakas DE, Bullock MR, Teasdale GM: One-year outcome following craniotomy for traumatic hematoma in patients with fixed dilated pupils. J Neurosurg 82(6):961-5, 1995
 139. Sakas DE, Dias LS, Beale D: Subarachnoid haemorrhage presenting as head injury. BMJ 6;310(6988):1186-7, 1995
 140. Sakas DE, Farrell MA, Young S, Toland J: Posterior thecal lumbar disc herniation mimicking synovial cyst. Neuroradiology 37(3):192-4, 1995
 141. Wei MX, Tamiya T, Hurford RK, Boviatsis EJ,Tepper W,Chiocca EA. Enhancement of Interleukin 4 - mediated tumor regression in athymic mice by in situ retroviral gene transfer. Human Gene Therapy. Vol. 6: 437 - 440, 1995.
 142. Kane NM, Torrens M, Kazanas S, Morgan H, Maw R, Stranjalis G, Coakham H, Butler S: Functional outcome in patients after excision of extracanalicular acoustic neuromas using the suboccipital approach. Annals Royal Coll Surg 77:210-6, 1995
 143. Stranjalis G, Leventis A: Perspectives in neurosurgery. Neurosurgery in Greece (letter) Neurosurg 37:356-7, 1995
 144. Stranjalis G, Nelson R: Angiogliomas. Br J Neurosurg 9:691-4, 1995
 145. Brown EM, Stranjalis G, Jamjoom A, Griffith GB: Short-course antimicrobial therapy for brain abscess and subdural empyema. Neurol Neurosurg Psychi 57:390-1, 1994
 146. Stranjalis G: Letter to the editor. Surg Neurol 42:183, 1994
 147. Stranjalis G: The inhumanity of medical language (letter). Acad Med 69:359, 1994
 148. Stranjalis G: SHOs: the lost tribes (letter). Br Med J (student) 2:215-6, 1994
 149. Torrens M, Stranjalis G: Academic productivity in neurosurgery (letter). Br J. Neurosurg 8:633-4, 1994
 150. Torrens M, Maw R, Coakham H, Butler S, Stranjalis G: Facial and acoustic nerve preservation during excision of extracanalicular acoustic neuromas using the suboccipital approach. Br J Neurosurg 8:655-65, 1994
 151. Vemmos KN, Mparmparescou M, Kontogianni M, Zis V, Stranjalis G, Moulopoulos S: Hemorrhagic transformation in embolic stroke. Cerebrovascular Dis 4:230, 1994
 152. Sakas DE, Booth AE: Postlaminectomy peridural fibrosis. J Neurosurg 80(6):1130-1, 1994
 153. Sakas DE, Crowell RM, Zervas NT: Effects of lecithin-emulsified perfluorochemical compounds in ischemic brain injury.  Artif Cells Blood Substit Immobil Biotechnol 22(1):83-9, 1994
 154. Sakas DE, Kalfakis N, Panas M, Vassilopoulos D, Carvounis P: The risk of cancer in relatives of patients with brain neoplasm.  Acta Neurochir (Wien) 131(3-4):226-8, 1994
 155. Sakas DE, Crowell RM, Kim K, Korosue K, Zervas NT: The perfluorocarbon fluoromethyloadamantane offers cerebral protection in a model of isovolemic hemodilution in rabbits. Stroke 25(1):197-201, 1994
 156. Wei MX, Tamiya T, Chase M, Boviatsis EJ, Breakfield XO, Chiocca EA. Experimental tumor therapy in mice with the cyclophosphamide activating cytochrome P450 2B1. Human Gene Therapy. Vol 5: 969-978; 1994.
 157. Boviatsis EJ, Esteves-Sena M, Park TS, Kramm XM, Chase M, Effort HT, Wei MX, Breakfield XO, Chiocca EA. Long term survival of rats harbouring brain neoplasms treated with ganciclovir and herpes simplex virus vectors that retained an intact thymidine kinase gene. Cancer Research. Vol 54: 5745-5751; 1994.
 158. Chiocca EA, Boviatsis EJ, Westark PM, Short MP, Richarson EP, Zervas ΝΖ. Deep Sylvian fissure meningioma without dural attachment in an adult. Case report. Neurosurgery. Vol 35: 944-946; 1994.
 159. Boviatsis EJ, Scharf TM, Chase M, Ηarrington K, Kowall NW, Breakfield XO, Chiocca EA. Antitumor activity and reporter gene transfer into rat brain neoplasms inoculated with herpes simplex virus 1 vectors defected in thymidine kinase or ribonucleotide reductase. Gene Therapy. Vol 1: 323-331; 1994.
 160. Chiocca EA, Tamiya T, Boviatsis EJ, Filipec PA, Breakefield XO, Kennedy. Gene therapy for gliomas using virus vectors. Neuroimmunological research. Vol. 6 : 23 - 32, 1994.
 161. Scharf JM, Boviatsis EJ, Fleet X, Breakefield XO, Chiocca EA. Genetically modified rat 9L gliosarcoma cells facilitate detection of infiltrating tumor cells in a rat model of brain neoplasms. Transgenics. Vol 1: 219-224, 1994.
 162. Boviatsis EJ, Chase M, Wei MX, Tamiya T, Hurford PK, Kowall NW, Tepper PI, Breakefield XO, Chiocca EA. Gene transfer into experimental brain tumors mediated by adenovirus, herpes virus and retrovirus vectors. Human Gene Therapy. Vol. 5: 183 - 191; 1994
 163. Wei MX, Tamiya T, Chase M, Boviatsis EJ, Breakfield XO, Chiocca EA. Experimental tumor therapy in mice with the cyclophosphamide activating cytochrome P450 2B1. Human Gene Therapy. Vol 5: 969-978; 1994.
 164. Boviatsis EJ, Esteves-Sena M, Park TS, Kramm XM, Chase M, Effort HT, Wei MX, Breakfield XO, Chiocca EA. Long term survival of rats harbouring brain neoplasms treated with ganciclovir and herpes simplex virus vectors that retained an intact thymidine kinase gene. Cancer Research. Vol 54: 5745-5751; 1994.
 165. Chiocca EA, Boviatsis EJ, Westark PM, Short MP, Richarson EP, Zervas ΝΖ. Deep Sylvian fissure meningioma without dural attachment in an adult. Case report. Neurosurgery. Vol 35: 944-946; 1994.
 166. Boviatsis EJ, Scharf TM, Chase M, Ηarrington K, Kowall NW, Breakfield XO, Chiocca EA. Antitumor activity and reporter gene transfer into rat brain neoplasms inoculated with herpes simplex virus 1 vectors defected in thymidine kinase or ribonucleotide reductase. Gene Therapy. Vol 1: 323-331; 1994.
 167. Chiocca EA, Tamiya T, Boviatsis EJ, Filipec PA, Breakefield XO, Kennedy. Gene therapy for gliomas using virus vectors. Neuroimmunological research. Vol. 6 : 23 - 32, 1994.
 168. Scharf JM, Boviatsis EJ, Fleet X, Breakefield XO, Chiocca EA. Genetically modified rat 9L gliosarcoma cells facilitate detection of infiltrating tumor cells in a rat model of brain neoplasms. Transgenics. Vol 1: 219-224, 1994.
 169. Boviatsis EJ, Chase M, Wei MX, Tamiya T, Hurford PK, Kowall NW, Tepper PI, Breakefield XO, Chiocca EA. Gene transfer into experimental brain tumors mediated by adenovirus, herpes virus and retrovirus vectors. Human Gene Therapy. Vol. 5: 183 - 191; 1994
 170. Jamjoom A, Stranjalis G, Cummins B, Torrens M: Outcome of surgery of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Br J Clin Pract 47:136-140, 1993
 171. Stranjalis G: The unexamined life in no life for a human being. J Royal Society Med 86:562-3, 1993
 172. Stranjalis G, Atasoy M, Jamjoom A, Torrens M: The value of MRI in the diagnosis and treatment of spinal disorders. T Neurosurg 3:15-21, 1993
 173. Stranjalis G, Torrens M: Successful removal of intramedullary spinal cord metastasis. Br J Neurosurg 7:193-5, 1993
 174. Hamberg LM, Boccalini P, Stranjalis G, Huang Z, Hunter GJ, Moskowitz MA: Real-time assessment of cerebral blood volume changes in transient ischemia by means of steady-state susceptibility contrast material-enhanced MR imaging. Radiol 185:199, 1992
 175. Jamjoom A, Nelson R, Stranjalis G, Wood S, Kane N, Cummins B: Outcome following surgical evacuation of traumatic intracranial hematomas in the elderly. Br J Neurosurg 6:27-32, 1992
 176. Pople I, Stranjalis G, Nelson R: Anticoagulant-related intracranial hemorrhage. Br J Hosp Med 49:428-9, 1992
 177. Stranjalis G, Jamjoom A, Torrens M: MRI in the diagnosis of spinal extradural angiolipoma. Br J Neurosurg 6:481-3, 1992
 178. Stranjalis G, Jamjoom A, Torrens M: Spinal epidural angiolipoma and steroid induced spinal epidural lipomatosis:two distinct pathological entities (letter). Spine 17:2, 1992
 179. Stranjalis G: European CGRP in subarachnoid hemorrhage study group. Effect of calcitonin-gene-related peptide in patients with delayed postoperative cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Lancet 339:831-4, 1992
 180. Singounas EG, Leventis AS, Sakas DE, Hadley DM, Lampadarios DA, Karvounis PC: Successful treatment of intracerebral hydatid cysts with albendazole: case report and review of the literature. Neurosurgery 31(3):571-4 Review, 1992
 181. Bullock R, Sakas DE, Patterson J, Wyper D, Hadley D, Maxwell W, Teasdale GM: Early post-traumatic cerebral blood flow mapping: correlation with structural damage after focal injury. Acta Neurochir Suppl (Wien) 55:14-7, 1992
 182. Jamjoom A, Moss T, Stranjalis G: The value of autopsies in neurosurgery. Acta Neurochir 112:126-31, 1991
 183. Stranjalis G: A proposal for change of a title (letter). Neurosurg 28:951, 1991
 184. Macfarlane R, Moskowitz MA, Sakas DE, Tasdemiroglu E, Wei EP, Kontos HA: The role of neuroeffector mechanisms in cerebral hyperperfusion syndromes. J Neurosurg 75(6):845-55 Review, 1991
 185. Sakas DE, Patterson J, Bullock R, Wyper D, Hadley D, Teasdale GM: Focal posttraumatic hyperaemia: A Benign Process? Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (Suppl) 11: S834, 1991
 186. Singounas EG, Sakas DE, Hadley DM, Chalevelakis G, Sfakianos G, Raptis S, Karvounis PC: Paraplegia in a pregnant thalassemic woman due to extramedullary hematopoiesis: successful management with transfusions. Surg Neurol 36(3):210-5 Review, 1991
 187. Wyper D, Sakas DE, Bullock R, Paterson J, Maxwell W, Handley D, Teasdale GM: Traumatic cerebral contusions cause severely reduced perifocal CBF and Ischaemic Damage. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism (Suppl) 11: S831, 1991.
 188. Moskowitz M, Sakas DE, Kano M, Kontos HA, Wei EP: Vasomotor functions of the trigeminovascular fibers: Inferences from lesion studies. Migraine, Sandler M., Collins CM (eds), Oxford University Press, Oxford, pp 73-83, 1990
 189. Sakas DE, Charnvises K, Borges LF, Zervas NT: Biologically inert synthetic dural substitutes. Appraisal of a medical-grade aliphatic polyurethane and a polysiloxane-carbonate block copolymer. J Neurosurg 73(6):936-41 Review, 1990
 190. Buzzi MG, Sakas DE, Moskowitz MA: Indomethacin and acetylsalicylic acid block neurogenic plasma protein extravasation in rat dura mater.  Eur J Pharmacol 20;165(2-3):251-8, 1989
 191. Linnik MD, Sakas DE, Uhl GR, Moskowitz MA: Subarachnoid blood and headache: altered trigeminal tachykinin gene expression. Ann Neurol 25(2):179-84, 1989
 192. Moskowitz MA, Buzzi MG, Sakas DE, Linnik MD: Pain mechanisms underlying vascular headaches.  Progress Report 1989. Rev Neurol (Paris) 145(3):181-93 Review, 1989
 193. Moskowitz M, Sakas DE, Wei E, Kano M, Buzzi MG, Ogilvy CC, Kontos HA: Postoclusive hyperemia in feline grey matter is mediated by trigeminal sensory axons. Neurotrasmission and Cerebrovascular Function (Volume I).  Seylaz J, Mackenzie ET (eds), Elsevier, Amsterdam pp 313-315, 1989
 194. Moskowitz MS, Wei EP, Saito K, Sakas DE, Oh SJ, Kontos HA: Trigeminal axons modify vascular reactivity and permeability in blood vessels. Cerebrovascular Diseases Vol. 16, Ginsberg MD, Dietrich WD (eds), Raven Press, New York, Chapter 42, pp 399-403, 1989
 195. Moskowitz MA, Sakas DE, Wei EP, Kano M, Buzzi MG, Ogilvy C, Kontos HA: Postocclusive cerebral hyperemia is markedly attenuated by chronic trigeminal ganglionectomy. Am J Physiol 257(5 Pt 2):H1736-9, 1989
 196. Sakas DE, Singounas EG, Karvounis PC: Spontaneous intracerebral haematomas: surgical versus conservative treatment based on Glascow Coma Scale score and computer tomography data. J Neurosurg Sci 33(2):165-72, 1989
 197. Sakas DE, Moskowitz MA, Wei EP, Kontos HA, Kano M, Ogilvy CS: Trigeminovascular fibers increase blood flow in cortical gray matter by axon reflex-like mechanisms during acute severe hypertension or seizures. Proc Natl Acad Sci U S A. 86(4):1401-5, 1989
 198. Sakas DE, Singounas EG, Leventis AS, Karvounis PC: Three rare cases of arachnoid cysts. Acta Neurol (Napoli) 10(3):220-4, 1988
 199. Moskowitz MA, Saito K, Sakas DE, Markowitz S: The trigeminovascular system and pain mechanisms from cephalic blood vessels. Pain Research and Clinical Management, vol. 3, Dubner R, Gebdhardt GF, Bond MR (eds), Elsevier, Amsterdam, chapter 20 p.p. 177-185, 1988
 200. Karvounis PC, Sakas DE, Singounas EG, Sourtzis I, Fotinou M: Huge calcified subdural hematoma undetected for half a century. A case report in an old patient. Acta Neurol (Napoli) 9(3):212-7, 1987
 201. Sakas DE, Krassanakis KC: Asymmetrical hydrocephalus following evacuation of a subdural haematoma. Br J Neurosurg 1(4):495-8, 1987
 202. Singounas E, Sakas DE, Sourtzis I, Karvounis P: Intradural free fragment of the lumbar region: report of two cases. Br J Neurosurg 1(1):137-40, 1987

arrow up Επιστροφή στην αρχή

 

 

Ελληνικά άρθρα

 1. Φλάσκας Θ, Κατσαρός Β, Στράντζαλης Γ, Μποβιάτσης Ε, Χρυσικόπουλος Χ, Σακάς Δ: Επιπλακείσα αραχνοειδής κύστη χωρίς ιστορικό ΚΕΚ ή ρήξης ανευρύσματος. Ελληνική Ακτινολογία 38:417-423, 2007
 2. Στράντζαλης Γ: Αντιμετώπιση των ασθενών με ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος - υπαραχνοειδή αιμορραγία. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών. Κλινικά Φροντιστήρια 19:92-99, 2007
 3. Στράντζαλης Γ: Προτεινόμενες λύσεις στο πρόβλημα του υπερβολικού αριθμού των Νευροχειρουργικών Κλινικών και των Νευροχειρουργών. Ελληνική Νευροχειρουργική 13:144-147, 2006
 4. Στράντζαλης Γ: Μαραθεύτης Ν. Μικροδυίλιση. Νέες δυνατότητες στην αντιμετώπιση των ασθενών με βαριά εγκεφαλική κάκωση ή αιμορραγικό επεισόδιο. Ιατρική, 89:167-176, 2006
 5. Στράντζαλης Γ: Νευροχειρουργικές επεμβάσεις με σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές και αιμοστατικούς παράγοντες. Αιμοδοσία 46-49, 2006
 6. Μπούρας Τ, Στράντζαλης Γ, Κουγιάλης Α, Ανδρινάκης Η, Πιταρίδης Μ, Μποβιάτσης Ε, Σακάς Δ: Ενδοκράνιος αιμορραγία ως επιπλοκή της αντιπηκτικής αγωγής. Αποτελέσματα σε 45 ασθενείς. Ελληνική Νευροχειρουργική. 12:9-13, 2005
 7. Στράντζαλης Γ: Κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Σύγχρονες απόψεις. Μελάμπους, Αργειακά Ιατρικά Χρονικά 5:23-29, 2005
 8. Πολύβιου Π, Έξαρχος Δ, Στραντζαλης Γ, Μητσέας Π, Ζιάκα Δ, Χόνδρος Δ, Σακάς Δ: Η διερεύνηση των ανευρισμάτων του εγκεφάλου, με τρισδιάστατη αξονική τομογραφία. Ελληνική Ακτινολογία 36:420-427, 2005
 9. Στραντζαλης Γ: Κρανιοεγκεφαλικη κακωση. Νοσοκομειακα Χρονικα 67:181-188, 2005
 10. Κορφιας Σ, Μποβιατσης Ε, Κουγιαλης Α, Στραντζαλης Γ, Δημακης Χ, Σουρτζης Η, Σακας Δ: Υποτροπη βλαβης νωτιαιου μυελου ένα χρονο μετα ολικη εξαιρεση καλοηθους ογκου σπονδυλικης στηλης. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 11:163-9, 2004
 11. Κορφιας Σ, Στραντζαλης Γ, Μποβιατσης Ε, Κουγιαλης Α, Ψαχουλια Χ, Σακας Δ: Ο ρολος της πρωτεϊνης S-100B αιματος ως δεικτου εγκεφαλικης βλαβης στην κρανιοεγκεφαλικη κακωση. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 11:111-118, 2004
 12. Σακας ΕΔ, Κορφιας Σ, Γκατζωνης Σ, Γεωργακουλιας Ν, Κουγιαλης Α, Μποβιατσης Ε, Στραντζαλης Γ, Μπαλτογιαννης Χ, Κιμωνιδου Β, Παπαθανασιου Μ, Κελεκης Δ, Συγκουνας Ε: Παρουσιαση προεγχειρητικου πρωτοκολλου και χειρουργηθεντων από την ομαδα χειρουργικης της επιληψιας της νευροχειρουργικης κλινικης του Πανεπιστημιου Αθηνων. Νευρολογια 13:13-22, 2004
 13. Στραντζαλης Γ, Κορφιας Σ: Χειρουργικη προσεγγιση νεοπλασματων κεντρικου νευρικου συστηματος. Ιατρικη 86:463-470, 2004
 14. Κορφιας Σ, Μποβιατσης Ε, Κουγιαλης Α, Στραντζαλης Γ, Συγκουνας Ε, Σακας Δ: Αιφνιδια ημιπληγια από πνευμοκεφαλο υπο ταση μετα επεμβαση εξαιρεσης μηνιγγιωματος εγκεφαλου. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 10:127-132, 2003
 15. Κορφιας Σ, Στραντζαλης Γ, Κουγιαλης Α, Μποβιατσης Ε, Παπαβλασοπουλος Φ, Καραμπελας Ι, Σακας Δ: Αποπληξια υποφυσης με συνοδα ισχαιμικα εγκεφαλικα εμφρακτα. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 10:63-69, 2003
 16. Κουγιαλης Α, Μποβιατσης Ε, Κορφιας Σ, Στραντζαλης Γ, Σακας Δ: Λειτουργικη αποκατασταση ασθενων με κατά πλακα σκληρυνση, μετα απο τοποθετηση αντλιας Μπακλοφαινης. Νευρολογια 12:108-116, 2003
 17. Σ.Κορφιάς, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Α. Κουγιάλης, Γ. Στράντζαλης, Δ.Ε. Σακάς. Νευρογενής όγκος οποσθίου μεσοθωρακίου. Ελληνική Νευροχειρουργική, 2003.
 18. Στραντζαλης Γ: Η νευροχειρουργικη στην Ελλαδα μετα το 2000. Neuroscience News 2:14-17, 2003
 19. Κορφιας Σ, Γκατζωνης Σ, Κουγιαλης Α, Γεωργακουλιας Ν, Στραντζαλης Γ, Σακας Δ: Η χειρουργικη αντιμετωπιση της επιληψιας. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 9:25-31, 2002
 20. Κορφιας Σ, Στραντζαλης Γ, Κουγιαλης Α, Σακας ΔΕ: Βιοχημικη μεθοδος αξιολογησης της βαρυτητας της κακωσης κεφαλης στο ΤΕΠ. Ελληνικη Χειρουργικη 74:87-8, 2002
 21. Μαραθευτης Ν, Κουγιαλης Α, Μποβιατσης Ε, Στραντζαλης Γ, Κορφιας Σ, Σακας ΔΕ: Βληματα πυροβολου οπλου εντος του σπονδυλικου σωληνα. Χειρουργικη ή συντηρητικη αντιμετωπιση. Ελληνικη Χειρουργικη 74:87-8, 2002
 22. Στραντζαλης Γ: Ο καθηγητης Αντωνης Μαρμαρου. Ενας πρωτοπορος στη συγχρονη νευρο-επιστημη. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 9:110-2, 2002
 23. Στραντζαλης Γ, Τσαμανδουρακη Κ, Αλαμανος Γ, Μητσικωστας Δ, Σακας Δ: Οσφυαλγια κ παραμετροι που την επηρεαζουν σε αντιπροσωπευτικο δειγμα του ελληνικου πληθυσμου. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 9:150-8, 2002
 24. Α. Κουγιάλης, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Π. Κορκολοπούλου, Σ.Κορφιάς, Γ. Στράντζαλης, Δ.Ε. Σακάς.Υπερσκηνίδιος αρχέγονος νευροεκτοδερμικός όγκος σε ενήλικα. Ελληνική Νευροχειρουργική, Τόμος 9:145-149, 2002.
 25. Κουγιάλης Α, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Κορφιάς , Στράντζαλης, Σακάς Δ. Μεταστατική νόσος της σπονδυλικής στήλης με οξεία εγκατάσταση νευρολογικής σημειολογίας. Η νευροχειρουργική αντιμετώπιση. Cyprus Medical Journal, 19 (3) : 24-27, 2002.
 26. Σ.Κορφιάς, Σ. Γκατζώνης, Α. Κουγιάλης, Ν. Γεωργακούλιας Γ. Στράντζαλης, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Ε. Συγκούνας, Δ.Ε. Σακάς. Η χειρουργική αντιμετώπιση της επιληψίας. Ελληνική Νευροχειρουργική, Τόμος 9 (1), 25-31, 2002.
 27. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: Διάγνωση και αντιμετώπιση. Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση, Τόμος13:128-133, 2001.
 28. Α. Κουγιάλης, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Λ. Λέκας, Δ.Ε. Σακάς. Λοιμώξεις βαλβίδων παροχέτευσης υδροκεφάλου: σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Ελληνική Νευροχειρουργική, Τόμος 8 (2), 123 - 128, 2001.
 29. E.I. Μποβιάτσης, Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τόμος Εισηγήσεων Συνεδρίου " Ημέρες Ανανήψεως 2001" σελ. 85-87.
 30. Π. Κορκολοπούλου, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Ε. Πατσούρης. Πρωτοπαθές μελάνωμα εγκεφάλου: Περιγραφή περιπτώσεως με έντονη ομοιότητα με αναπλαστικό μηνιγγίωμα και ασυνήθη φαινότυπο. Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής. Τόμος 15 (2) : 24 - 26, 2001.
 31. Κ. Κουζούνιας, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Στ. Kορφιάς, Γ. Στράντζαλης, Δ. Ε. Σακάς. Παρουσία χρόνιου υποσκληριδίου αιματώματος αδιάγνωστου από ετών, σε άτομο με θεωρούμενη νοητική υστέρηση. Ελληνική Νευροχειρουργική, Τόμος 8 (1), 9 -11, 2001.
 32. Γκαρανη Τ, Στραντζαλης Γ: Ηθικοι προβληματισμοι στην αντιμετωπιση ασθενων με επιμενουσα φυτικη κατασταση. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 8:55-64, 2001
 33. Πρωτοπαπα Δ, Κορφιας Σ, Στραντζαλης Γ, Λαριου Κ: Περιπτωση πολλαπλων μελαγχρωστικων επεξεργασιων ΚΝΣ. Αρχεια Παθολογικης Ανατομιας 15:34-6, 2001
 34. Στραντζαλης Γ, Tσαμανδουρακη Κ, Σακας ΔΕ: Αξιολογηση της μετρησης της ενδοκρανιας πιεσης με τον μικροκαθετηρα Microsensor. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 7:69-72, 2000
 35. Ράδος Δ, Χατζηδάκης Ε, Γιαβάση Μ, Λυπηρίδης Σ, Χριστοδουλίδης, Α, Φελουκατζής Χ, E.I. Μποβιάτσης, Καλαγιάς Η, Κάζδαγλης Κ. Οσφυϊκή σπονδύλωση στην τρίτη ηλικία. Θέματα Γεροντολογίας και Γηριατρικής. 390-391, 2000.
 36. Ράδος Δ, Χατζηδάκης Ε, Γιαβάση Μ, E.I. Μποβιάτσης, Λυπηρίδης Σ, Δοντάς Γ, Κυριακού Θ, Κάζδαγλης Κ. Μηνιγγιώματα τρίτης ηλικίας: Σκέψεις για χειρουργική αντιμετώπιση. Θέματα Γεροντολογίας και Γηριατρικής. 322-323, 2000.
 37. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Μ. Μ. Γαβρά, Γ. Κάζδαγλης. Πρακτικά και ηθικά ζητήματα στη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Κλινικά Χρονικά. Τόμος 22 (2), 1999.
 38. Γ.Η. Βράνος, Ε.Ι. Μποβιάτσης,Α. Χριστοδουλίδης, Κ. Κάζδαγλης. Χωροκατακτητική εξεργασία οπισθίου βόθρου με επέκταση και στα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια σε νεαρή γυναίκα χωρίς εστιακή ή παρεγκεφαλιδική σημειολογία. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας. Τόμος πρακτικών: 147, 1999.
 39. Γ.Η. Βράνος, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Κ. Κάζδαγλης. Το σύστημα των ενδογενών οπιοειδών και ο ρόλος του στον πόνο. Κλινικά Χρονικά. Τόμος 22 (1) : 9 - 15, 1999
 40. E.I. Μποβιάτσης, Η στερεοτακτική βιοψία εγκεφάλου στην διάγνωση των μη νεοπλασματικών παθήσεων του εγκεφάλου. Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής. Τόμος 1 (3) : 36 - 38, 1999.
 41. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Δ. Ράδος, Χ.Φελουκατζής, Θ. Παλαιολόγος, Κ. Κάζδαγλης. Σπονδυλική βρουκέλλωση: Διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση. Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 6, (1): 41 - 44, 1999.
 42. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Γ. Βράνος, Χ. Φελουκατζής, Κ. Κάζδαγλης. Μετεγχειρητική δισκίτιδα σε ασθενείς μετά από οσφυϊκή δισκεκτομή. Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 5, (3): 169 - 171, 1998.
 43. Μ. Αναγνωστούλη, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Ε Βασιλείου, Χ. Νικολάου Ανοσογενετική μελέτη όγκων εγκεφάλου σε σχέση με αποπτωτικούς και ανοσολογικούς δείκτες ορού. Νευρολογία. Τόμος 7 (3) (συμπλήρωμα): 22, 1998.
 44. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Κ.Βουμβουράκης, Μ.Γαβρά, Γ.Βράνος, Κ. Κάζδαγλης. Θεραπεία αποστημάτων εγκεφάλου με στερεοτακτική παροχέτευση. Νευρολογία. Τόμος 7 (3)(συμπλήρωμα): 27, 1998
 45. Γ.Βράνος, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Μ. Γαβρά, Α. Χριστοδουλίδης, Κ.Κάζδαγλης. Διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση σε ασθενείς με ημιδιατομή του Ν.Μ. από αυχενική σπονδυλωτική μυελοπάθεια. Νευρολογία. Τόμος 7 (3-συμπλήρωμα): 270, 1998.
 46. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Α. Χριστοδουλίδης, Κ. Κάζδαγλης. Σύγχρονη αντιμετώπιση των κακοηθών γλοιωμάτων του εγκεφάλου. Κλινικά Χρονικά. Τόμος 21 (2), 122 - 126, 1998.
 47. Θ. Παλαιολόγος, Δ. Ράδος, Σ. Παπαδόπουλος, Χ. Φελουκατζής, E.I. Μποβιάτσης, Α. Χριστοδουλίδης, Κ. Κάζδαγλης.Όψιμα επισκληρίδια αιματώματα: Διάγνωση και αντιμετώπιση. Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 5 (2): 111 -118, 1998.
 48. Θ. Παλαιολόγος,Π.Παπανικολάου, Μ.Γιαβάση, Δ.Ράδος, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Γ. Δοντάς, Θ. Κυριακού, Κ. Κάζδαγλης.Οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα του οπισθίου κρανιακού βόθρου: (Ανάλυση 5 περιπτώσεων). Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 5 (2): 89 -91, 1998.
 49. Στραντζαλης Γ, Μακρυγιαννακης Γ: Διαδερμικη αποσυμπιεση οσφυικης κηλης μεσοσπονδυλιου δισκου με Laser. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 5:24-8, 1998
 50. Στραντζαλης Γ, Συγκουνας Ε: Η αναγκη καθιερωση ενος συστηματος επανελεγχου των αδειων των ατομων με ειδικες παθησεις. Νευρολογια 1:8-11, 1998
 51. Στραντζαλης Γ, Συγκουνας Ε: Τραυματικη εκροη εγκεφαλονωτιαιου υγρου και τραυματικος πνευμοκεφαλος. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 5:163-8, 1998
 52. Στραντζαλης Γ, Ανδρεου Α, Καραϊν Χ, Ρολογης Δ: Ενδοαγγειακη αντιμετωπιση παθησεων εγκεφαλου-νωτιαιου μυελου. Συνδυασμος ειδικοτητων ή νεα υποειδικοτητα. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 4:153-6, 1997
 53. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Κ. Βουμβουράκης, Ε. Πατσούρης, Ι. Στάϊκος, Κ. Κυλιντηρέας, Ν. Τριανταφύλλου, Σ. Δωρής, Β. Ζής, Θ. Ζαμπέλης, Μ. Ρένζος, Ν. Καλφάκης, Κ. Παπαγεωργίου.Η συμβολή της στερεοτακτικής βιοψίας στη διαγνωστική προσπέλαση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας. Νευρολογία. Τόμος 6 (3) (συμπλήρωμα) : 227, 1997.
 54. Κ. Βουμβουράκης, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Α. Δαβάκη, Β. Τσανσίζη, Ν. Κατσαρός, Κ. Σφάγγος, Χ. Ζουρνάς, Π. Σγουρόπουλος, Α. Ρόμπος, Δ.Λιακόπουλος, Κ. Παπαγεωργίου. Η στερεοτακτική βιοψία εγκεφάλου και η συμβολή της ως σύγχρονης διαγνωστικής μεθόδου στις παθήσεις του εγκεφάλου. Νευρολογία. Τόμος 6 (3) (συμπλήρωμα) : 227, 1997.
 55. Στραντζαλης Γ, Λεβεντης Α: Οργανωση νευροχειρουργικων υπηρεσιων. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 3:5-12, 1996
 56. Στραντζαλης Γ: Συγχρονη αντιμετωπιση των ασθενων με ρηξη συγγενους εγκεφαλικου ανευρυσματος. Ιατρικη 70:128-140, 1996
 57. Στραντζαλης Γ, Αλαμανος Γ, Τσαμανδουρακη Κ: Πρωτοβαθμια φροντιδα υγειας και νευροχειρουργικες υπηρεσιες. Πρωτοβαθμια Φροντιδα Υγειας 8:146-56, 1996
 58. Στραντζαλης Γ, Μακρυγιαννακης Γ: Η εφαρμογη των Laser στη νευροχειρουργικη. Ελληνικη Νευροχειρουργικη 3:138-142, 1996
 59. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Κ. Κάζδαγλης, Π.Χ. Καρβούνης.Η εφαρμογή της Γενετικής στη Νευροχειρουργική. Εγκέφαλος, Αρχεία Νευρολογίας - Ψυχιατρικής. Τόμος 33 (3):133 - 138, 1996.
 60. Στραντζαλης Γ: Οι ασθενεις που υποβληθηκαν σε νευροχειρουργικη επεμβαση στην αλλοδαπη κατα το 1991. Επιθεωρηση Υγειας 6:47-9, 1995
 61. Κ. Σκαφίδας, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Π. Σιούτος, Π.Χ. Καρβούνης. Γιγαντιαίο μηνιγγίωμα της κυρτότητας του εγκεφαλικού ημισφαιρίου. Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 2 (2) : 97 - 99, 1995.
 62. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Π. Σιούτος, Α. Ψαρρός, Κ. Σκαφίδας, Π. Καρβούνης. Γλοιώματα ενηλίκων: Διάγνωση και θεραπεία. Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος 2 (2): 93 -96, 1995.
 63. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Π.Χ. Καρβούνης. Αδενώματα της αυξητικής ορμόνης. Ανασκόπηση της σύγχρονης διαγνωστικής και θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ελληνική Νευροχειρουργική. Τόμος(2): 56 -61, 1995
 64. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Κ. Σκαφίδας, Ε. Συγκούνας, Π.Χ, Καρβούνης. Μηνιγγιώματα ενηλίκων : Επίδραση της ηλικίας στα αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης. Εγκέφαλος, Αρχεία Νευρολογίας -Ψυχιατρικής. Τόμος 30 (2): 91- 94, 1993.
 65. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Ε. Συγκούνας, Π.Χ. Καρβούνης. Υπερσκηνίδια αυτόματα ενδοεγκεφαλικά αιματώματα. Εγκέφαλος, Αρχεία Νευρολογίας-Ψυχιατρικής. Τόμος 30 : 1-7, 1993.
 66. Στραντζαλης Γ: Η νεροχειρουργικη του 2000. Ιατρικο Βημα Μαϊος, 1993
 67. Τορρενς Μ, Στραντζαλης Γ: Η αντιμετωπιση της νευραλγιας τριδυμου με τη μεθοδο της μικροχειρουργικης αποσυμπιεσης ή τη μερικη ριζοτομη. Εγκεφαλος 30:185-193, 1993
 68. Τορρενς Μ, Στραντζαλης Γ, Coakham H, Butler S, Morgan H: Η διεγχειρητικη παρακολουθηση της λειτουργιας του προσωπικου και ακουστικου νευρου κατα την αφαιρεση ακουστικου νευρινωματος. Ελληνικη Ωτορινολαρυγγολογια 14:7-14, 1993
 69. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Ε. Συγκούνας, Δ. Καράκαλος, Η. Σουρτζης, Π.Χ. Καρβούνης.Δισκίτις των ενηλίκων: Διάγνωση και θεραπεία. Αναφορά τεσσάρων περιπτώσεων. Ιατρική Επιθεώρηση Εγκέφαλος.Τόμος 2: 98-101, 1992.
 70. E.I. Μποβιάτσης, Κ. Σκαφίδας, Ε. Συγκούνας, Π.Χ. Καρβούνης. Αποτιτανωμένο χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, αδιάγνωστο επί 25 έτη. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής. Τόμος 9 : 279 - 280, 1992.
 71. Π. Σιούτος, Ε. Συγκούνας, Ε.Ι. Μποβιάτσης, Η. Σούρτζης, Α. Χάλκης, Π.Καρβούνης. Αυτόματο επισκληρίδιο αιμάτωμα της Α.Μ.Σ.Σ. με αυτόματη ίαση. Νοσοκομειακά Χρονικά. Τόμος 54, 58 -61, 1992
 72. Ε.Ι. Μποβιάτσης, Π. Σιούτος, Ε. Συγκούνας, Π.Χ. Καρβούνης. Ενδοκοιλιακή εγκεφαλική αιμορραγία σε Ελληνίδα ασθενή, οφειλομένη σε Moya -Moya ασθένεια. Νοσοκομειακά Χρονικά. Τόμος 54, 151 - 153, 1992

arrow up Επιστροφή στην αρχή