Εφαρμοσμένη Νευροανατομία

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 (δύο) ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στην:

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ – Msc in APPLIED NEUROANATOMY ”.

 

Κύριος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην επιστήμη της Νευροανατομίας, έναν από τους βασικούς πυλώνες των Νευροεπιστημών. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση Νευροανατομίας με την πρακτική/εργαστηριακή άσκηση και τη μελέτη των παρασκευασμάτων. Το εν λόγω Π.Μ.Σ. καλύπτει, επομένως, ένα σημαντικό κενό στην παροχή εξειδικευμένων και ολοκληρωμένων σπουδών στην επιστήμη της Νευροανατομίας.

 

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2017 και περιλαμβάνει 4 (τέσσερα) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

 

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:

 

·         Πτυχιούχοι Ιατρικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών με τις Νευροεπιστήμες Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ανάλογοι Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08).

·         Ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι (εφόσον αυτό προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των ιδρυμάτων τους) επαγγελματίες υγείας της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών σχολών της αλλοδαπής.

·         Κατ’ εξαίρεση φοιτητές άλλων σχολών και παρατηρητές, εφόσον κριθεί πως θα έχουν όφελος από την παρακολούθηση του συνολικού προγράμματος ή μέρους του.   

 

Η έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος ορίζεται τον Οκτώβριο του 2017. Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 (τριάντα) κατ’ ανώτατο όριο.

 

Δείτε εδώ την Αναλυτική Προκήρυξη του ΠΜΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018.docx

Κατεβάστε την Αίτηση Υποψηφιότητας: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018.doc

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: http://grammateia.med.uoa.gr/new/viewforum.php?f=215