Νοσηλευτές

Προϊσταμένη

 • Ανταλοπούλου Αικατερίνη

  

Νοσηλεύτριες

 • Δημητρούλη Αικατερίνη

 • Τσιαγγανάς Χαράλαμπος

 • Τριγκούδης Σωτήριος
 • Καμίνσκα Κατερίνα
 • Φιλιππαίου Ελένη
 • Σαρακίνη Σταματία

 

Βοηθοί Νοσηλευτών

 • Κέκελου Γεωργία

 • Σαρκεντζή Σοφία

 • Φασούλα Ελένη

 • Παναγιώτου Αλεξάνδρα

 • Ζανίκα Ευγενία

 • Ευταξία Κωνσταντίνα

 • Γιαννούκου Αναστασία

 • Παναγούλη Αντιγόνη