Τι είναι Νευροχειρουργική

Τι είναι η Νευροχειρουργική

Νευροχειρουργική Ειδικότητα

Νευροχειρουργική είναι η ειδικότητα της χειρουργικής, που αντιμετωπίζει επεμβατικά τις παθήσεις του νευρικού συστήματος, δηλαδή τις χειρουργικά αντιμετωπίσιμες παθήσεις του εγκεφάλου,του νωτιαίου μυελού και των περιφερικών νεύρων. Η Νευροχειρουργική είναι μια από τις ταχύτερα εξελισσόμενες ιατρικές ειδικότητες. Αυτό έγινε δυνατό λόγω της τεράστιας προόδου στην κατανόηση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος και της προόδου της τεχνολογίας που αφορά τόσο το επίπεδο της ποιότητας κατασκευής χειρουργικού εξοπλισμού, όσο και της ραγδαίας ανάπτυξης και εξέλιξης των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή παίζουν και οι νέες απεικονιστικές τεχνικές.