Δρ Βασίλειος Κ. Κατσαρός Διευθυντής, Τμήμα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού, ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας