ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το Πειραματικό Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας διοργανώνει από το 2010 Πρακτικές Ασκήσεις Νευροχειρουργικής Ανατομίας, καθώς και Σεμινάρια Ανατομίας άλλων ειδικοτήτων, όπως ΩΡΛ, Γναθοχειρουργικά, Ορθοπεδικά κ.α.
Οι συμμετέχοντες ασκούνται στις χειρουργικές προσπελάσεις κρανίου – εγκεφάλου υπό τη συνεχή καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών. Στα εργαστήρια λαμβάνουν μέρος εκπαιδευόμενοι από όλο τον κόσμο, καθώς και εκπαιδευτές διεθνούς φήμης.
Οι ασκήσεις είναι μοριοδοτούμενες, τελούν υπό την αιγίδα διεθνών (European Association of Neurosurgical Societies EANS) και εθνικών (Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία ΕΝΧΕ) φορέων και έχουν την έγκριση της EUCOMED, του ΕΟΦ και του ΣΦΕΕ.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
NEUROSURGICAL HANDS-ON COURSES

ΕΘΝΙΚΕΣ / NATIONAL

2010 – 2014
Εθνικές Ασκήσεις Νευροχειρουργικής Ανατομίας
National Hands-On Neurosurgical Anatomy Courses

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ / INTERNATIONAL

2015 – 2022
υπό την Αιγίδα της EANS / under the EANS auspices

2015:

20-23 April Neurosurgical Anatomy
20 participants (Greece, Germany, Poland, Australia, Italy, Egypt)

2016:

18 – 20 April Neurosurgical Anatomy
21 – 22 April White Matter Dissection
22 participants (Greece, Russia, Korea, Italy, Egypt, Germany)

Guest Faculty: N. Alshafai Chair, Postgraduate Educational Committee, EANS

2017:

29 – 31 May Neurosurgical Anatomy
1 – 2 June White Matter Dissection
20 participants (Greece, Italy, Hong Kong, France, Saudi Arabia, South Africa, Germany)

Guest Faculty: C. G. Hadjipanayis, Professor & Chair, Neurosurgical dpt Mount Sinai Beth Israel, New York

 

2018:

7 – 9 May Neurosurgical Anatomy
10 – 11 May White Matter Dissection
20 participants (Greece, Denmark, Ukraine, Italy, UK, Germany)

Guest Faculty: D. Placantonakis Ass.Professor, Dpt of Neurosurgery, NYU School of Medicine, USA

2019:

6 – 8 May Neurosurgical Anatomy
9 – 10 May White Matter Dissection
20 participants (Greece, Poland, South Korea, Hong Kong, China, UK, Germany)

GUEST FACULTY
H. Duffau Professor and Chairman, Department of Neurosurgery, Gui de Chauliac Hospital,
Montpellier Medical Center

F. Gentili Professor, Crean Hotson Chair in Skull Base Surgery, Alan and Susan Hudson Chair in Neuro-oncology, Toronto Western Hospital, University of Toronto

 

2021:

17 – 18 May White Matter Dissection
19 – 21 May Neurosurgical Anatomy
20 participants from Greece

Guest Faculty:
A. Tyagi Consultant Adult and Pediatric Neurosurgeon, Leeds Teaching Hospitals, Leeds UK
P. Chumas Consultant Adult and Pediatric Neurosurgeon, Leeds Teaching Hospitals, Leeds UK

 

 

2022:

16 – 17 May White Matter Dissection
18 – 20 May Neurosurgical Anatomy

Guest Faculty:
G. Samandouras Consultant Neurosurgeon, National Hospital for Neurology & Neurosurgery, London, UK
S. Rutherford Consultant Neurosurgeon, Salford Royal Hospital, Salford, UK

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΩΡΛ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

(20 συμμετέχοντες)

2014:
6 – 8 Νοέμβρη Εκσκαφή Κροταφικού Οστού

2016:
1 – 2 Φεβρουαρίου Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός & Παραρρινίων
4 – 6 Φεβρουαρίου Εκσκαφή Κροταφικού Οστού
10 – 12 Οκτωβρίου Εκσκαφή Κροταφικού Οστού
13 – 14 Οκτωβρίου Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός & Παραρρινίων

2017:
25 – 27 Σεπτεμβρίου Εκσκαφή Κροταφικού Οστού
28 – 29 Σεπτεμβρίου Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός & Παραρρινίων

2018:
24 – 25 Σεπτεμβρίου Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός & Παραρρινίων
26 – 28 Σεπτεμβρίου Εκσκαφή Κροταφικού Οστού

2019:
14 – 16 Οκτωβρίου Εκσκαφή Κροταφικού Οστού
17 – 18 Οκτωβρίου Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός & Παραρρινίων

2021:
3 – 4 Ιουνίου Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός & Παραρρινίων
7 – 9 Ιουνίου Εκσκαφή Κροταφικού Οστού
18 – 20 Οκτωβρίου Εκσκαφή Κροταφικού Οστού
21 – 22 Οκτωβρίου Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός & Παραρρινίων

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

(11 συμμετέχοντες)

2013:
4 – 5 Οκτωβρίου Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

2014:
13 – 14 Φεβρουαρίου Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

2015:
4 – 6 Ιουνίου Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

2016:
2 – 4 Ιουνίου Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

2017:
8 – 10 Ιουνίου Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

2018:
7 – 9 Ιουνίου Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

2019:
6 – 7 Ιουνίου Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

(24 συμμετέχοντες)

2014:
15 – 16 Φεβρουαρίου Αρθροσκοπική Χειρουργική Ώμου

2015:
12 – 13 Δεκεμβρίου Αρθροσκοπική Χειρουργική Ώμου & χ/γικές τεχνικές Αυχένα
6 – 7 Ιουνίου Αρθροσκοπική Χειρουργική Ώμου & χ/γικές τεχνικές Αυχένα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2019:
19 – 20 Οκτωβρίου MSc in Aesthetic Medicine, Camerino University

2021:
12 – 13 Ιουνίου MSc in Aesthetic Medicine, Camerino University
5 – 7 Νοεμβρίου Cadaver Workshop in Aesthetic Medicine