ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λουφαρδάκη Μαρία

Διοικητική Υπεύθυνη

Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας (ΕΚΝΕ)
«Καθηγητής Πέτρος Κόκκαλης»
210-7229250

Αγγελική Λουφαρδάκη

Γραμματεία ΕΚΝΕ

Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας (ΕΚΝΕ)
«Καθηγητής Πέτρος Κόκκαλης»
210-7229250

Ρεβέκκα Σιγαλού

Γραμματεία Κλινικής

Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
213-2045553