Administrative Staff

sorotou
Sorotou Paulina

Neurosurgical Department of Univerity of Athens

 

210-7201705

210-7249986

Μαρία-Λουφαρδάκη
Loufardaki Maria

The Hellenic Center of Neurosurgical Research “Prof. Petros Kokkalis”

 

210-7229250

210-7229857

aggeliki-loufardaki
Loufardaki Maria

The Hellenic Center of Neurosurgical Research “Prof. Petros Kokkalis”

 

210-7229250

210-7229857