Ελληνικό Κέντρο
Νευροχειρουργικής Έρευνας
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Πλουτάρχου 3, 10675, Αθήνα

210 7229250

210 7229857

ekne@neurosurgery.org.gr

Επικοινωνία