Επιστημονικοι Συνεργατες

Λιάκος Φαίδωνας
Πειραματικό Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας
Μπόσκος Χρήστος
Ακτινοθεραπευτής – Ογκολόγος
Διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Δρ Βασίλειος Κ. Κατσαρός
Νευροακτινολόγος
Διευθυντής, Τμήμα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού, ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας
Δρόσος Ευάγγελος
Νευροχειρουργός
Αριστοτέλης Καλύβας MD, MSc
Πειραματικό Εργαστήριο
Νευροχειρουργικής Ανατομίας
Κωμαΐτης Σπύρος MD,MSc
Yποψηφ. Διδάκτωρ Παν. Αθηνών
Πειραματικό Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας
Σπύρος Σιαμέτης
Τεχνικός Υπεύθυνος