Μέλη ΔΕΠ

Στυλιανός Γκατζώνης

Καθηγητής Νευρολογίας

Στέφανος Κορφιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

Αν. Καθηγητής Ακτινολογίας, ΕΚΠΑ