Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

(επισκεφθήτε την ιστοσελίδα εδώ)

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

 • Το Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας ιδρύθηκε το 2013
 • Λειτουργεί στον Ευαγγελισμό, στο κέντρο της Αθήνας
 • Σκοπός του είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στην ανατομία του ανθρώπινου κρανίου/εγκεφάλου καθώς και στις νευροχειρουργικές τεχνικές
 • Το Εργαστήριο διαθέτει 16 σταθμούς με χειρουργικά μικροσκόπια, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αίθουσα διαλέξεων και εκπαιδευτικό υλικό (προπλάσματα, βίντεο ανατομών/επεμβάσεων)

 

Εκπαίδευση – Έρευνα

 • Το Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας διοργανώνει Πρακτικές Ασκήσεις Νευροχειρουργικής Ανατομίας με συμμετοχή εκπαιδευτών από Ελλάδα και αλλοδαπή.
 • Οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται σε όλες τις προσπελάσεις κρανίου/εγκεφάλου υπό την ατομική επίβλεψη έμπειρου εκπαιδευτού.
 • Το Εργαστήριο προάγει την Ερευνα με τη συμμετοχή Πανεπιστημιακών Υποτρόφων και με Δημοσιεύσεις σε έγκριτα Διεθνή Περιοδικά.
 • Επιπλέον, παρέχεται πλήρης διοικητική και τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων Συναφών Χειρουργικών Ειδικοτήτων (Κρανιοπροσωπική Χειρουργική, Πλαστική Χειρουργική, ΩΡΛ Χειρουργική, Ορθοπαιδική).

 

Δραστηριότητες

 • 2010, 2011, 2013 και 2014: Πρακτική Άσκηση Νευροχειρουργικής Ανατομίας
 • 2014, Φεβ 2016, Οκτ 2016, 2017 – 2023: Σεμινάριο Εκσκαφής Κροταφικού Οστού
 • 2014, 2016 – 2023: Σεμινάριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ρινός & Παραρρινίων
 • 2014 – 2019: Πρακτική Ασκηση Χειρουργικής Κεφαλής/Τραχήλου
 • 2014 – 2016: Αρθροσκοπικές Χειρουργικές Τεχνικές Ώμου
 • 2019 & 2023: Πρακτική Άσκηση Αισθητικής Ιατρικής για φοιτητές του Διεθνούς ΠΜΣ Αισθητικής Ιατρικής
 • 2015 – 2023 Neurosurgical Anatomy and White Matter Dissection – Διεθνές

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

 

Εξειδικεύσεις

 

Τεχνική παρασκευής ινών λευκής ουσίας Η ακριβής γνώση της αρχιτεκτονικής του εγκεφάλου είναι απαραίτητη στη Σύγχρονη Νευροχειρουργική. Η γνώση της πολύπλοκης και συχνά διασταυρούμενης πορείας των ινών της λευκής ουσίας είναι αναγκαία για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και τη χειρουργική τεχνική. Η παρασκευή των ινών της λευκής ουσίας αποτελεί μια λεπτή και σύνθετη διαδικασία στην κτήση της νευροανατομικής γνώσης. Οι τρέχουσες μελέτες στο «Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας» στοχευούν στην ακριβή εντόπιση και λεπτομερή παρασκεύη διαφόρων δεσμίδων λευκής ουσίας, καθώς και στον ορισμό της λειτουργικής και χειρουργικής τους σημασίας.

 

Νευροχειρουργική έρευνα Το Εργαστήριο εκπονεί νευροανατομικές μελέτες με σκοπό την ανάπτυξη ελάχιστα επεμβατικών προσπελάσεων στις εν τω βάθει εγκεφαλικές δομές.

 

Έρευνα – Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά:

▪ Skandalakis GP, Koutsarnakis C, Kalyvas AV, Skandalakis P, Johnson EO, Stranjalis G. The habenula in neurosurgery for depression: A convergence of functional neuroanatomy, psychiatry and imaging. Brain Res, 2018

 

▪ Koutsarnakis C, Kalyvas AV, Komaitis S, Liakos F, Skandalakis GP, Anagnostopoulos C, Stranjalis G. Defining the relationship of the optic radiation to the roof and floor of the ventricular atrium: a focused microanatomical study. J Neurosurg 4:1-12, 2018

 

▪ Koutsarnakis C, Liakos F, Kalyvas AV, Liouta E, Kalamatianos T, Sakas D, Johnson E, Stranjalis G. Approaching the atrium through the intraparietal sulcus: Mapping the sulcal morphology and correlating the surgical corridor to underlying fiber tracts. J Neurosurg 13:503-516, 2017

 

▪ Liakos F, Koutsarnakis F, Emelifeouwu J, Christidi F, Karavasilis E, Kelekis N, Sakas D, Stranjalis G. The superior frontal transsulcal corridor to the anterior ventricular system. Exploring the sulcal and
subcortical anatomy using white matter dissections and DTI tractography. J Neurosurg, 106:339-354, 2017

 

▪ Koutsarnakis C, Liakos F, Kalyvas AV, Komaitis S, Stranjalis G. Letter to the Editor: White matter fiber tract architecture and Ventricular Surgery. J Neurosurg 126:1368-1371, 2017

 

▪ Mavridis IN, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Stranjalis G. The Microsurgical Anatomy of the Orbitofrontal Arteries. World Neurosurg. 89:309-319, 2016

 

▪ Liakos F, Stranjalis G, Koutsarnakis C. Towards a revised Spetzel-Martin arteriovenous malformations grading scale. Redefining the “eloquent brain areas”. J Neurosurg Sci, 2016.

 

▪ Mavridis IN, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Stranjalis G. The Microsurgical Anatomy of the Orbitofrontal Arteries. World Neurosurg, 89:309-319, 2016.

 

▪ Koutsarnakis C, Liakos F, Liouta E, Themistoklis K, Sakas D, Stranjalis G. The cerebral isthmus: fiber tract anatomy, functional significance and surgical considerations. J Neurosurg, 124:450-462, 2016.

 

▪ Koutsarnakis C, Liakos F, Kalyvas AV, Sakas D, Stranjalis G. A Laboratory manual for stepwise cerebral white matter fiber dissection. World Neurosurg, 84:483-93, 2015.

 

▪ Liakos F, Koutsarnakis C. The role of white matter dissection technique in modern neuroimaging: can neuroradiologists benefit from its use? Surg Radiol Anat Letter to the editor, 38:275-276, 2015.

 

▪ Mavridis IN, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Stranjalis G. Microsurgical Anatomy of the Precuneal Artery: Does It Really Exist? Clarifying an Ambiguous Vessel Under the Microscope. Neurosurgery, 2015.

 

Μελλοντικά Σεμινάρια

• 13 – 14 Μαΐου 2024
White Matter Dissection

• 15 – 17 Μαΐου 2024
Neurosurgical Anatomy

 

• Πληροφορίες – Εγγραφές κα Λουφαρδάκη, 2107229250

 


Υπεύθυνοι

Γ. Στράντζαλης. Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χ. Κουτσαρνάκης. Νευροχειρουργός, Νευροχειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ευαγγελισμός
Φ. Λιάκος. Νευροχειρουργός, Therapis GH, Αθήνα

Εκπαιδευτές
Α. Καλύβας. Νευροχειρουργός, Toronto Western GH, Canada
Ι. Φούγιας. Consultant Neurosurgeon, Edinburgh, UK
M. Lee. Clinical Professor, Stanford University, USA
Λ. Σταυρινού. Επ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Π. Σταυρινού. Νευροχειρουργός, Νοσοκομείο Metropolitan, Αθήνα
Ε. Μπαϊραμίδης. Επιμελητής Νευροχειρουργικής, Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Διοικητική Υποστήριξη
Μ. Λουφαρδάκη.                 MSc

Τεχνική Υποστήριξη
Σ. Σιαμέτης.                          MSc