Νευροβιολογία

Επιστημονικός υπεύθυνος
Δρ. Θεοδόσης Καλαματιανός

 

Κλινικές μελέτες
H νευροβιολογική έρευνα της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών νευρολογικών παθήσεων με τελικό στόχο την εξεύρεση κλινικών βιοδεικτών και νέων/αποτελεσματικότερων θεραπευτικών οδών.

Οι μελέτες εκπονούνται σε συνεργασία με κλινικά τμήματα του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός (Βιοχημικό & Παθολογοανατομικό) και αφορούν παθήσεις νευροχειρουργικού ενδιαφέροντος όπως ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η υπαραχνοειδής αιμορραγία και οι όγκοι εγκεφάλου.

 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
Balaka C, Stranjalis G, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Bouras T, Boviatsis E, Sakas DE. Perioperative microdialysis in meningioma surgery: correlation of cerebral metabolites with clinical outcome. Acta Neurochir (Wien).

2014;156:2275-82. Margetis K, Markianos M, Gatzonis S, Kalamatianos T, Sakas D. Orexin-a system neuromodulation by intrathecal baclofen. J Clin Psychopharmacol. 2014;34:535-7. Margetis K, Markianos M, Gatzonis S, Kalamatianos T, Sakas D. Effects of intrathecal baclofen therapy on CSF neurotransmitter metabolite levels. J Clin Psychopharmacol. 2014;34:171-

Kalamatianos T, Markianos M, Margetis K, Bourlogiannis F, Stranjalis G. Higher Orexin A levels in lumbar compared to ventricular CSF: a study in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Peptides. 2014;51:1-

Kalamatianos T, Stavrinou LC, Koutsarnakis C, Psachoulia C, Sakas DE, Stranjalis G. PlGF and sVEGFR-1 in chronic subdural hematoma: implications for hematoma development. J Neurosurg. 2013 Feb;118(2):353-7. Stavrinou LC, Kalamatianos T, Stavrinou P, Papasilekas T, Psachoulia C, Tzavara C, Stranjalis G. Serum levels of S-100B after recreational scuba diving. Int J Sports Med. 2011 Dec;32(12):912-5

 

Προκλινικές μελέτες
Η καθιέρωση ζωικών προτύπων για τη διερεύνηση της παθοφυσιολογίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οξείας και χρόνιας εγκεφαλικής βλάβης η οποία προκύπτει από παθήσεις όπως η κρανιοεγκεφαλική κάκωση και ο υδροκέφαλος, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι μέχρι τώρα μελέτες εκπονούνται στο Πειραματικό Xειρουργείο του θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός και αφορούν ζωικά πρότυπα υδροκεφάλου, κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης κλειστού κρανίου και εστιακής βλάβης εγκεφάλου με αγγειογενές οίδημα. Τα ζωικά πρότυπα εγκεφαλικής κάκωσης και υδροκεφάλου μελετώνται σε ιστικό και κυτταρικό επίπεδο (Εικόνα 1) όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας συμπεριφορικές δοκιμασίες που εξετάζουν τη μνήμη και μάθηση (υδάτινος λαβύρινθος, αναγνώριση αντικειμένων), τη κινητική λειτουργία και αγχώδη, καταθλιπτικόμορφη ή στερεοτυπική συμπεριφορά συμπεριφορά (ανοιχτό πεδίο, ανυψωμένος λαβύρινθος, εξαναγκασμένη κολύμβηση, σκάψιμο υποστρώματος).

 

 

 

Εικόνα 1.(A-B) Εμφανής διάταση του κοιλιακούς συστήματος (πλάγιες κοιλίες και τρίτη κοιλία, βέλη) 4 εβδομάδες μετά τη χορήγηση εναιωρήματος καολίνης στη μεγάλη δεξαμενή (Β) σε σχέση με φυσιολογικό κοιλιακό σύστημα (Α) στο πρότυπο χρόνιου υδροκεφάλου.  (C-D) Πρώιμα νευρικά κύτταρα (ανοσοϊστοχημική χρώση doublecortin) στον ιππόκαμπο 3 (C) και 14 (D) ημέρες μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Καλαματιανός et al. αδημοσίευτες παρατηρήσεις.