Νευροβιολογία

Επιστημονικός υπεύθυνος
Δρ. Θεοδόσης Καλαματιανός

 

H ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου εστιάζει σε δυο τομείς.

 Α. Παθοφυσιολογία και Βιοδείκτες Νευρολογικών Παθήσεων. H νευροβιολογική έρευνα αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των νευρολογικών παθήσεων και την ανάδειξη νέων βιοδεικτών. Μελετώνται νευρολογικού και νευροχειρουργικού ενδιαφέροντος παθήσεις όπως το χρόνιο υποσλκηρίδιο αιμάτωμα, ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης και οι όγκοι εγκεφάλου.

 

Β. Ανατομική του εγκεφαλοαγγειακού συστήματος στον άνθρωπο.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 Kalamatianos T, Antonopoulos I, Piagkou M, Natsis K, Chrissicopoulos C, Stranjalis G. A distal anterior cerebral artery tripod branching to a bihemispheric pericallosal artery. Surg Radiol Anat. 2022 Feb;44(2):303-306. doi: 10.1007/s00276-021-02879-3.

Natsis K, Piagkou M, Lazaridis N, Kalamatianos T, Chytas D, Manatakis D, Anastasopoulos N, Loukas M. A systematic classification of the left-sided aortic arch variants based on cadaveric studies’ prevalence. Surg Radiol Anat. 2021 Mar;43(3):327-345. doi: 10.1007/s00276-020-02625-1

Mavridis IN, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Stranjalis G. Microsurgical Anatomy of the Precuneal Artery: Does It Really Exist? Clarifying an Ambiguous Vessel Under the Microscope. Oper Neurosurg (Hagerstown). 2016 Mar 1;12(1):68-76. doi: 10.1227/NEU.0000000000001082

Kalamatianos T, Mavridis IN, Karakosta E, Drosos E, Skandalakis GP, Kalyvas A, Piagkou M, Koutsarnakis C, Stranjalis G. The Parieto-Occipital Artery Revisited: A Microsurgical Anatomic Study. World Neurosurg. 2019 Jun;126:e1130-e1139. doi: 10.1016/j.wneu.2019.02.215

Ntymenou S, Tsantzali I, Kalamatianos T, Voumvourakis KI, Kapaki E, Tsivgoulis G, Stranjalis G, Paraskevas GP. Blood Biomarkers in Frontotemporal Dementia: Review and Meta-Analysis. Brain Sci. 2021 Feb 15;11(2):244. doi: 10.3390/brainsci1102024.

Kalamatianos T, Denekou D, Stranjalis G, Papadimitriou E. Anaplastic Lymphoma Kinase in Glioblastoma: Detection/Diagnostic Methods and Therapeutic Options. Recent Pat Anticancer Drug Discov. 2018;13(2):209-223. doi: 10.2174/1574892813666180115151554

Balaka C, Stranjalis G, Kalamatianos T, Koutsarnakis C, Bouras T, Boviatsis E, Sakas DE. Perioperative microdialysis in meningioma surgery: correlation of cerebral metabolites with clinical outcome. Acta Neurochir (Wien) 156:2275-82, 2014.

 Margetis K, Markianos M, Gatzonis S, Kalamatianos T, Sakas D. Orexin-a system neuromodulation by intrathecal baclofen. J Clin Psychopharmacol 34:535-7, 2014.

 Kalamatianos T, Markianos M, Margetis K, Bourlogiannis F, Stranjalis G. Higher Orexin A levels in lumbar compared to ventricular CSF: a study in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Peptides. 51:1-3, 2014.

 Kalamatianos T, Stavrinou LC, Koutsarnakis C, Psachoulia C, Sakas DE, Stranjalis G. PlGF and sVEGFR-1 in chronic subdural hematoma: implications for hematoma development. J Neurosurg 118:353-7, 2012.

 Stavrinou LC, Kalamatianos T, Stavrinou P, Papasilekas T, Psachoulia C, Tzavara C, Stranjalis G. Serum levels of S-100B after recreational scuba diving. Int J Sports Med 32:912-5, 2011.