ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Ανταλοπούλου Αικατερίνη
Προϊσταμένη

Τσαγκανάς Χαράλαμπος

Νοσηλευτής ΤΕ

Στούπα Μαρία

Νοσηλεύτρια ΤΕ

Τριγκούδης Σωτήριος

Νοσηλευτής ΤΕ

Τσακνάκη Δήμητρα

Νοσηλεύτρια ΤΕ

Γεωργίου Αικατερίνη

Νοσηλεύτρια ΤΕ

Βελλή Θεοδώρα

Νοσηλεύτρια ΤΕ

Κομίνη Ειρήνη

Νοσηλεύτρια ΤΕ

Αργυρίου Μαρία

Νοσηλεύτρια ΤΕ

Κεκέλου Γεωργία

Βοηθοί Νοσηλευτών

Φασούλα Ελένη

Βοηθοί Νοσηλευτών
Ζανίκα Ευγενία
Βοηθοί Νοσηλευτών
Ευταξία Κωνσταντίνα
Βοηθοί Νοσηλευτών

Παναγούλη Αντιγόνη

Βοηθοί Νοσηλευτών

Σαρκετζή Σοφία

Βοηθοί Νοσηλευτών

Τσίρκα Μαριάνθη

Βοηθοί Νοσηλευτών
Κρητικού Καλλιόπη
Βοηθοί Νοσηλευτών