Νοσηλευτές

Ανταλοπούλου Αικατερίνη

Προϊσταμένη

Δημητρούλη Αικατερίνη

Νοσηλεύτρια

Τσιαγγανάς Χαράλαμπος

Νοσηλευτής

Τριγκούδης Σωτήριος

Νοσηλευτής

Φιλιππαίου Ελένη

Νοσηλεύτρια

Σαρακίνη Σταματία

Νοσηλεύτρια

Μουστακλή Σταμάτα

Νοσηλεύτρια

Κομίνη Ειρήνη

Νοσηλεύτρια

Κέκελου Γεωργία

Βοηθοί Νοσηλευτών

Σαρκεντζή Σοφία

Βοηθοί Νοσηλευτών

Φασούλα Ελένη

Βοηθοί Νοσηλευτών

Ζανίκα Ευγενία

Βοηθοί Νοσηλευτών

Ευταξία Κωνσταντίνα

Βοηθοί Νοσηλευτών

Γιαννούκου Αναστασία

Βοηθοί Νοσηλευτών

Παναγούλη Αντιγόνη

Βοηθοί Νοσηλευτών

Κρητικού Καλλιόπη

Βοηθοί Νοσηλευτών