ΠΜΣ Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 (δύο) ετών (ΦΕΚ υπό δημοσίευση), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην:

 

“ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Msc in CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROSURGERY ”

 

 

Κύριος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην επιστήμη της Νευροχειρουργικής. Μέσω διαλέξεων, εργαστηριακών πρακτικών ασκήσεων, παρουσιάσεων κλινικών περιστατικών και παρακολούθησης χειρουργείων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες γνώσεις στη νευρο-ανατομία, νευροφυσιολογία, νευροπαθολογία, χειρουργική ανατομία του κρανίου εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης, νωτιάιου μυελού και στις διαγνωστικές/προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές των ανωτέρω γνώσεων στο πεδίο της Νευροχειρουργικής.

 

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο  του 2019 και περιλαμβάνει 4 (τέσσερα) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 31 Οκτωβρίου 2019.

 

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://mscneuroanatomy.gr/ 

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

www.mscneuroanatomyekpa.gr