ΤΟΜΕΙΣ / ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Eίναι η εξειδικευμένη θεραπεία που χρησιμοποιεί εξωτερική Ιονίζουσα Ακτινοβολία, με μέγιστη ακρίβεια, για την αδρανοποίηση ή την καταστροφή ενός αυστηρά καθορισμένου στόχου στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκέφαλος – νωτιαίος μυελός), σε μία και μόνο συνεδρία, χωρίς την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Σε ειδικές περιπτώσεις (λόγω μεγάλου μεγέθους του στόχου ή γειτνίασης με κάποιο νεύρο ή ευαίσθητη δομή) μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 3 ή 5 συνεδρίες (fractionated Stereotactic Radiosurgery) ή να επαναληφθεί η μία συνεδρία σε βάθος χρόνου (staged Stereotactic Radiosurgery).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική επισκεφθείτε το:

Επίσης, για να δείτε τις Ενδείξεις για Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική ΚΝΣ που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, πιέστε εδώ